https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Brugge inventariseert alle AED-toestellen

Stefan Vankerkhoven

Er zijn al 125 AED-toestellen op Brugs grondgebied. Dat becijferde een student van VIVES hogeschool op vraag van de stad Brugge. De Stad wil nu zorgen voor een betere spreiding, zodat op elke plek binnen de vier minuten effectief aan reanimatie kan gedan worden.

Raadsleden Karin Robert (Groen), Geert Van Tieghem (N-VA) en Yves Buysse (VB) pleitten tijdens de gemeenteraad dinsdagavond voor meer AED-toestellen op Brugs grondgebied.

Opleidingen

“Het is belangrijk dat de Bruggelingen weten waar de AED-toestellen zich bevinden”, stelt Karin Robert. “De Stad moet de locaties communiceren via al haar kanalen. Daarnaast moeten onze inwoners opleidingen krijgen over reanimatie en het gebruik van AED-toestellen. Er kan misschien vlug worden gestart met een burgerhulpdienst: een verzameling van vrijwilligers die een EHBO-cursus hebben gevolgd en weten hoe te reanimeren. In Nederland zijn op dit ogenblik een 170.000 tal burgerhulpverleners die binnen een 6-tal minuten ter plaatse kunnen zijn als iemand een hartstilstand krijgt”.

Tenslotte doet Karin Robert nog een suggestie aan het stadsbestuur: “EVapp (Emergency Volunteer Application) is een smartphone applicatie die bij een hartstilstand, door intikken van de locatie van het voorval, een oproep doet bij vrijwilligers (dokters, verpleegkundigen, vrijwilligers van het Rode Kruis,….) en die ze mobiliseert op de plaats van het voorval om de tijd tot de aankomst van de urgentiedienst te overbruggen. De vrijwilliger die de oproep beantwoordt wordt door de app begeleidt naar de locatie van het noodgeval en evenzeer naar een AED die nabij is. Ook via sms kunnen vrijwilligers worden opgeroepen.”

Goede spreiding

Volgens sportschepen Franky Demon (CD&V) hebben alle Brugse sportclubs zo’n toestel en hebben ze een EHBO-cursus gevolgd. Schepen van klantgerichte dienstverlening Pieter Marechal (CD&V) wees op een recent samenwerkingakkoord met VIVES hogeschool: “Een student heeft in het kader van zijn stage zopas alle 125 toestellen opgelijst en geïnventariseerd. Binnnenkort zullen we onderzoeken of er een goede spreiding is.”

“Het is cruciaal dat er binen de vier minuten kan ingegrepen worden. De blinde vlekken aanpakken lijkt mij belangrijker en is ook minder duur dan ervoor te zorgen dat er in elk gebouw zo’n toestel staat. Er wordt een raamcontract voorbereid, zodat alle stadsmedewerkers een reanimatiecursus kunnen volgen. Die zal ook opengesteld worden naar de Brugse verenigingen.”

Pieter Marechal zal info opvragen over de EVapp en wil beter communiceren over dit thema.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.