Bouwgrond voor tien wooneenheden staat deels onder water in Roesbrugge

© (gf)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

De bouwgrond waarop een bouwproject in de Potterijstraat in Roesbrugge gerealiseerd moet worden, staat volgens omwonenden momenteel onder water. Hoewel de bouwgrond reeds als overstromingsgebied was aangeduid, werd uiteindelijk het bouwproject toch vergund. De omwonenden vrezen alleen voor nog meer overlast. Volgens burgemeester Christof Dejaegher worden misleidende foto’s verspreid en zullen er geen problemen zijn.

In de Potterijstraat –in de linkerhoek van het Roesbruggeplein, tegen de IJzer aan – staat een bouwproject op til. Een perceel waarop vroeger een enkel huis stond, wordt nu een kavel met 10 wooneenheden, drie huizen en zeven appartementen. De bewoners van Roesbrugge hebben zich hiertegen in 2017 reeds verzet. “Wij gingen rond met een petitie van deur tot deur in de omgeving. Meer dan honderd mensen tekenden toen de petitie tegen de komst van het project. Een van de redenen waarom de bewoners van Roesbrugge tegen de vergunning waren, heeft zich in de voorbije dagen wel heel duidelijk afgetekend. Het project is gepland in overstromingsgebied, en de jongste week stond dat deels onder water”, zegt Tine Delannoy, die spreekt in naam van een achttal gezinnen uit de omgeving, die beroep aantekenden tegen de vergunning die door de stad Poperinge werd afgeleverd.

Provincie weigerde eerste vergunning

“Niet alleen zorgt dit voor overlast voor de toekomstige bewoners, de nakende ‘betonstort’, in tegenstelling tot de ‘betonstop’, heeft nadelige gevolgen voor de aanpalende percelen. Als het water nu al niet weg kan, zal een bebouwing van een dergelijke oppervlakte enkel tot meer problemen leiden”, voegt haar echtgenoot René Pusoma er aan toe.

“Na het indienen van onze petitie, gingen we in gesprek met de burgemeester, en schreven we de gemeenteraadsleden aan. Toen dat niet mocht baten, werd er tot tweemaal toe een beroepsschrift ingediend bij de provincie om de omgevingsvergunning die de stad toekende, te betwisten. En daar kregen we de eerste keer gelijk”, aldus Tine Delannoy.

Signaalgebieden

De gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen werden op dinsdag 30 november in het Vlaams parlement onder de naam ‘signaalgebieden’ onder de aandacht gebracht van de Commissie voor Leefmilieu. Het genoemde project staat momenteel volledig blank. Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege (CD&V) stelde zich de vraag: moeten bouwvergunningen in dergelijke gebieden niet aan bepaalde regelgeving onderhevig zijn?

“Bij gebrek aan een dergelijke regelgeving krijgen we het volgende resultaat: een reclamebord dat half onder water staat en waarop ERA de nog te bouwen woningen aan de man wil brengen. Voor een slordige 243.000 euro, bent u de eigenaar van een appartement met zicht op water. Ga wel niet voor de eenheden op de begane grond. Rijst niet allen het water, maar ook de vraag of winstbejag boven alles staat. En dus droog blijft”, aldus nog buurtbewoner René Pusoma.

Bovendien zijn er nog een aantal andere problemen. Omdat de Potterijstraat slechts 3,20 meter breed is, en een heel scherpe bocht bevat, kan men er niet bij met een grote kraan. In de toekomst zou de site dan ook onvoldoende toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld brandweerwagens. De omwonenden vrezen voor hun rust, zwaar verkeer, mobiliteitsproblemen en nog meer wateroverlast door de betonnering.

Het oorspronkelijke huis werd ondertussen afgebroken, en nu ligt daar alleen een stort met bouwafval. “De werken zijn nog niet gestart. Naar verluidt wil men eerst een aantal appartementen verkopen”, zo klinkt het bij de omwonenden.

Foto’s geven vertekend beeld

“Het is zo dat de eerste procedure door de provincie werd afgekeurd. Maar de tweede aanvraag werd wel vergund, met een gunstige watertoets. En dan heeft de stad de omgevingsvergunning wel afgeleverd”, reageert de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Maar de foto’s die de actievoerders tonen op sociale media, geven een totaal vertekend beeld. Het reclamebord staat in de oever van de IJzer, maar 80% van de omgeving stond nu niet onder water. En dat terwijl er vorig weekend 110 m3 water per seconde door de IJzer stroomde! Op luchtfoto’s en dronebeelden van de brandweer is op het bewuste terrein geen wateroverlast te zien. 85% is zelfs vrij van water, en op die plaats komt er geen bebouwing. Alleen op twee plaatsen staat nu een klein beetje water. Maar de huidige situatie kon niemand voorzien”, aldus nog de burgemeester.

“Slechts een deel van het terrein was overstromingsgevoelig, niet de totaliteit. De Vlaamse Waterweg leverde een gunstige watertoets af. Navraag bij omwonenden leerde dat zij daar nog nooit eerder water zagen staan. Nooit eerder kreeg de brandweer een oproep vanuit die hoek. Wij vonden het dossier drie jaar geleden dan ook correct, en hebben vergund. De klacht die nu gelanceerd wordt, is onterecht. Het gaat enkel over een klein hoekje. Anders zou het hele Roesbruggeplein nu onder water gestaan hebben. In het Vlaams parlement hebben ze gereageerd op twee foto’s, zonder dat ze het dossier kenden”, besluit de burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.