Bouw van nieuwe sport- en turnhal in Ieper zit op schema

Aan sporthal 2 in de Leopold III-laan komt een turnhal. (Foto Archiverba)
Redactie KW

De bouw van twee nieuwe sporthallen is van start gegaan. Aan het Minneplein komt er een omnisporthal en aan de Leopold III-laan wordt het een turnhal. Doel is om beide sporthallen klaar te hebben tegen het voorjaar van 2019.

Met de realisatie van deze twee bouwprojecten kan de Ieperse sportdienst de stijgende vraag naar sportinfrastructuur invullen. Dat vertelt ons sportfunctionaris Ivan Decroix. “Aan het Minneplein komt er een omnisporthal met drie beuken. De toegang voor de sporthal zal zijn aan de kant van de huidige parking van het KTA, die we gezamenlijk zullen gebruiken. Alle zaal- en balsporten zullen er gespeeld worden. We voorzien geen voorzieningen competities, zoals tribunes, cafetaria of elektronisch scorebord. Aan de Leopold III-laan krijgen we een turnhal, die aangebouwd wordt aan bestaande sporthal 2. Vroeger stonden daar kleine voetbalkleedkamers. In de turnhal zal het gaan van kleuterturnen over tumbling tot artistieke gymnastiek. Het zal een grote turnhal zijn met toestellen op een vaste plaats, een afzonderlijke kleuterturnzaal op het gelijkvloers en een polyvalente sportzaal op de verdieping. Alle trainingsfaciliteiten voor turnen op hoog niveau zijn voorzien zoals speciale valkuilen en toestellen om oefeningen in de beste omstandigheden te oefenen.”

Kleedkamers

De nieuwe turnhal zal ook nog een andere functie hebben. “In het gebouw zullen er acht groepskleedkamers voorzien zijn, waarvan er vier voor de openlucht- en voetbalterreinen bestemd zijn”, aldus Ivan Decroix. “Er is een aparte ingang voorzien voor het turn- en voetbalgedeelte en zijn beschikbaar voor organisatoren van openluchtsport, zoals wieler- of mountainbikewedstrijden. Voor het Minneplein is de bouwvergunning al in april verleend. De sporthal zullen we wellicht in het voorjaar van 2019 in gebruik kunnen nemen. Voor de bouw van de turnhal is al gestart met de voorbereiding, zoals fundering en riolering. Ook hier mikken we op een ingebruikname in het voorjaar van 2019. We zullen voor beide heel tevreden zijn als we de paassportkampen van volgend jaar daar kunnen organiseren.”

De kostprijs voor de sporthal op het Minneplein wordt gedeeld met het GO! onderwijs. “De kostprijs bedraagt 2,8 miljoen euro, waarvan 1,8 miljoen voor rekening van het AGB Vauban. De turnzaal kost de stad 3,5 miljoen euro. Deze nieuwe infrastructuur levert geen nieuwe arbeidsplaatsen op. We doen het met het huidige personeel en zaalverantwoordelijken. Wie wil sporten in de nieuwe infrastructuur zal wel vooraf moeten reserveren.”

Wie zal de sporthallen gebruiken? “Voor de sporthal aan het Minneplein is contractueel vastgelegd dat die overdag gebruikt wordt door het gemeenschapsonderwijs.”

“De verouderde en veel te kleine turnzalen zal men snel vergeten zijn”

“‘s Avonds en tijdens de weekends zullen dat recreatieclubs en individuelen zijn. Tijdens de schoolvakanties kan de stad er ook kampen laten plaatsvinden. De turners zullen heel gretig zijn om hun nieuwe zaal in gebruikt nemen. De totaal verouderde en veel te kleine turnzalen zal men snel vergeten zijn. De scholen, sportkampen, recreatiesport en turnclubs kunnen hier maar wel bij varen. Aan de bestaande turnzalen zullen we een nieuwe invulling geven. Dat moeten we nog bespreken.”

Een schets van de sporthal op het Minneplein. (Repro DS)
Een schets van de sporthal op het Minneplein. (Repro DS)

Met de bouw van een kunstgrashockeyveld langs de Poperingseweg en een bijkomend voetbalveld in kunstgras aan de sportzone lijkt er in Ieper-stad een oplossing te komen voor de grote vraag naar sportinfrastructuur. Toch is er nog een knelpunt. “Voor de overbezetting van alle voetbalvelden in de deelgemeenten zoeken we nog naar oplossingen op relatief korte termijn. Stelselmatig pakken we verouderde sportinfrastructuur aan, zoals een nieuw dak voor de sporthal in Vlamertinge. We doen heel wat inspanningen voor renovatie en innovatie van onze sportinfrastructuur.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.