"Rita Cornette kwam met het voorstel om de niet verkochte boeken van de boekenverkoop een tweede leven te geven via de buikenruilkast. In die boekenruilkast staan uiteraard boeken, zowel voor kinderen als voor volwassenen", aldus schepen Jeroe...

"Rita Cornette kwam met het voorstel om de niet verkochte boeken van de boekenverkoop een tweede leven te geven via de buikenruilkast. In die boekenruilkast staan uiteraard boeken, zowel voor kinderen als voor volwassenen", aldus schepen Jeroen Vandromme.Het werkt op die manier: je haalt een boek uit de kast en plaatst er eentje van jezelf terug in. Men kan zoveel keer boeken ruilen als men wilt, wie dat wil kan een briefje nalaten voor de nieuwe eigenaar of via sociale media laten weten dat er een nieuw boek is geplaatst. "De bibliotheek heeft gezorgd voor een startcollectie en zal, mocht dat nodig blijken, de kast verder aanvullen", legt bibliothecaris Jolien Leclusse uit. "Het is echter wel degelijk de bedoeling dat mensen die van de boekenruilkast gebruik maken dit zelf doen. We willen met dit initiatief inzetten op ruilen en hergebruiken en tegelijk ook mensen aanzetten om te lezen en oude boeken een tweede leven te geven." Cindy Dezeure is meter van de kast en zal zich hier in Jonkershove over de kast ontfermen en een oogje in het zeil houden. Mocht het initiatief aanslaan, dan kan het misschien uitgebreid worden naar andere deelgemeenten.(ACK)