Belgische primeur voor cardiologieteam van AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

Het cardiologieteam op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende heeft onder begeleiding van de artsen Jan Van der Heyden en Philippe Debonnaire met succes een percutane reparatie van de tricuspidalishartklep uitgevoerd. Het gaat om een primeur voor België.

In lijn met de algemene verschuiving naar een zo minimaal invasief mogelijke benadering binnen de geneeskunde, winnen kathetertechnieken steeds meer terrein bij de aanpak van hartklepdefecten. Het herstel van de defecte hartklep gebeurt via ‘percutane toegangsweg’, zoals dat heet, veeleer dan via openhartoperatie. Via de lies brengt de cardioloog een plastieken buisje (katheter) in de ader of slagader in en schuift dit doorheen deze ader of slagader op tot bij het hart. Doorheen de katheter brengt deze vervolgens een nieuwe hartklep of een speciale clip (een ‘nietje’) ter plaatse om de defecte klep te vervangen of te herstellen.

Herstelingreep

Een vrouwelijke 83-jarige patiënt onderging in het AZ Sint-Jan enkele dagen geleden een herstelingreep voor de tricuspidalishartklep. Tot voor kort waren er nog geen kathetersystemen beschikbaar om deze klep te behandelen. De ingreep was dan ook een primeur voor België. Controle-onderzoek gaf inmiddels uitsluitsel dat de plaatsing van het nietje bij deze patiënte succesvol was.

SuperClip

Met het nieuwe systeem hoopt het cardiologieteam in de toekomst nog veel patiënten met een gelijkaardig klepprobleem te kunnen helpen. Het behandelende cardiologieteam stond onder leiding van cardiologen dr. Jan Van der Heyden en dr. Philippe Debonnaire. Twee jaar geleden vervoegde dr. Van der Heyden het cardiologieteam als expert in de behandeling van hartklepinsufficiëntie en voerde toen al in Europese primeur een MitraClip-behandeling van de mitralishartklep met de ‘SuperClip’ uit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.