Beheersplan is goed nieuws voor gemeente en privé-eigenaars: “Historisch uitzicht driehoekige marktplaats kan bewaard blijven”

Archivaris Elisabeth Blancke en burgemeester Koenraad Degroote op de Wapenplaats in Wakken, waar het historische dorpsgezicht gegarandeerd blijft. (foto TVW) © TOM VAN HOUTTE
Tom Van Houtte

Het beheersplan voor het beschermde dorpsgezicht van Wakken werd recent goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed, wat enerzijds betekent dat het historische uitzicht verder bewaard blijft en anderzijds dat zowel gemeente als privé-eigenaars forse subsidies kunnen aanvragen voor instandhoudingswerken.

Onroerend Erfgoed was ruim 20 jaar geleden vragende partij om het marktplein van Wakken het etiket van ‘beschermd dorpsgezicht’ toe te kennen en men drong nu ook aan op de opmaak van een beheersplan. “Dergelijk beheersplan plant hoe de zorg voor het onroerend erfgoed in de toekomst kan worden ingevuld”, zegt gemeentearchivaris Elisabeth Blancke.

Dakrenovatie

“De aanwezige erfgoedelementen in het dorpsgezicht en de bestaande monumenten zijn erin beschreven. Het gaat om de beschermde dorpskom van Wakken, inclusief gebouwen, en de als monument beschermde gebouwen HH. Petrus en Catharinakerk, kasteel van Wakken, brouwerij Roelandts, voormalig districtshuis, voormalige pastorie, obelisk op de markt en de schandpaal die vroeger deel uitmaakte van de Wapenplaats.”

In het plan worden maatregelen bepaald die het in stand houden en opwaarderen mogelijk maken. “Dat we nu de nodige goedkeuring kregen, is niet alleen goed nieuws voor de gemeente. Ook privé-eigenaars van gebouwen in het dorpsgezicht kunnen nu subsidies tot 40 procent met een maximum van 250.000 euro per dossier aanvragen voor restauratiewerken”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).

Ook privé-eigenaars kunnen nu subsidies tot 40 procent aanvragen voor restauratie

Een concreet voorbeeld van een dergelijke betoelaging is de geplande restauratie aan het (dak van het) koetshuis van Brouwerij Roelandts. De brouwerij heeft een apart beheersplan, opgemaakt op initiatief van de familie Roelandts, dat werd goedgekeurd in 2019. Hier is een premie van bijna 30.000 euro toegekend. “In plaats van een premie is ook een verlaging van de personenbelasting mogelijk en nog eens een extra toelage van 10 procent voor behoorlijk onderhoud.”

Archivaris Elisabeth schetst het belang van het beheersplan met een tweetal voorbeelden. “Op nummer 25 werden de houten ramen van de voormalige pastorie vervangen door exemplaren in kunststof. Bij toekomstige renovatiewerken zal dat weer hout moeten zijn. Idem met de verwijderde arduinen dorpels onder de vensters van Het Bourgondisch Kruis. Eigenaars hoeven nu niet meteen in actie te schieten, maar bij de aanvraag van een bouwvergunning voor bijvoorbeeld gevelrenovatie zal hier rekening mee moeten worden gehouden.”

Erfgoedboeken

Het beheersplan, waarin onder meer ook 18 historische graven van het Wakkense kerkhof beschreven staan, garandeert dus het bewaren van het uitzicht van de Wapenplaats. “Onze driehoekige marktplaats met enkele architecturale pareltjes in combinatie met monumenten als de obelisk en het feit dat de mooie gebouwen op een zakdoek bij elkaar liggen op de doortocht van Waregem naar Tielt maakt van de Wapenplaats een locatie die zeker haar stek in de Vlaamse erfgoedboeken verdient”, aldus nog archivaris Blancke en burgemeester Degroote. Inmiddels zijn ook al stappen gezet voor de opmaak van dergelijk beheersplan voor de kerk van Dentergem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.