Becelaeres hof in Izegem krijgt in 2022 een grondige make-over: “Wijk verdient upgrade”

Caroline Maertens op de verkaveling Becelaere’s Hof waar straks graspleintjes een andere functie krijgen.©Frank Meurisse Frank Meurisse
Caroline Maertens op de verkaveling Becelaere’s Hof waar straks graspleintjes een andere functie krijgen.©Frank Meurisse Frank Meurisse
Wouter Vander Stricht

De wijk Becelaeres Hof wordt in 2022 heringericht. In 2021 wordt al werk gemaakt van nieuwe ledverlichting. De verkaveling dateert van eind jaren zeventig en dus was een make-over wel aan de orde. “Omdat er toch nog nutswerken gebeuren is de planning wat verdaagd”, zegt schepen Caroline Maertens.

Eerst nog een stukje geschiedenis. Na de doortrekking van de Heilig Hartstraat tot aan de Krekelmotestraat, werden in 1971 op de gemeenteraad grootse plannen ontvouwd om naast dit nieuwe stuk weg een hele nieuwe woonwijk uit te bouwen, genaamd Becelaeres Hof. Deze naam verwijst naar landbouwer Willem Van Becelaere, die er in de 18de eeuw een boerderij uitbaatte. Toch zou het nog tot eind 1977 duren voor de verkavelingswerken effectief van start gingen. Hiervoor moest ook een deel van de Pastoriebeek worden ingekokerd.

170 woningen

De wijk Becelaeres Hof geeft uit op de Heilig Hartstraat en de Bellevuestraat. De wijk omvat vier straten: de Robert Schumanstraat, de Priester Daensstraat, de Europalaan en de Kardinaal Cardijnlaan. In totaal staan er 170 huizen. “In al die jaren is er eigenlijk weinig veranderd aan de wijk”, geeft schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens aan. “We hadden een opknapbeurt in 2020 voorzien in onze meerjarenplanning. Maar die timing werd aangepast omdat er ook nog nutswerken moeten gebeuren. Er komt immers nieuwe ledverlichting in de straat.”

Net als bij andere grote werken is een participatietraject voorzien, maar nu gooit corona daar wat roet in het eten. “De wijk is momenteel aan het verjongen, de bewoners van de eerste generatie maken her en der al plaats voor jonge gezinnen. Wij hebben al die bewoners uitgenodigd naar een participatiemoment op 23 december in De Leest. De gezinnen moesten in hun bubbel op afspraak komen. Uiteindelijk zijn daar 29 gezinnen op ingegaan, wat toch een mooi aantal is. En we hebben er ook veel uit geleerd. Natuurlijk is het zo dat de mensen ook hun persoonlijke besognes over hun oprit of voetpad meebrengen, maar je ziet ook dat de mensen veel vragen stellen. En dat is niet voor iedereen altijd even evident als dat in grote groep moet gebeuren. Dus deze manier van werken heeft zijn voordelen, dat nemen we mee naar de toekomst toe. Voor elke bewoner, ook de mensen die niet langs konden komen, hebben we een brochure gemaakt met wat uitleg.”

“In de doodlopende straten voorzien we niet langer voetpaden” – Caroline Maertens

De wijk dateert dus uit de jaren zeventig en enkele toen aangeplante bomen zorgen wel voor wat problemen. “Van de 358 huidige bomen zijn er wel heel wat niet meer geschikt voor de wijk. Ofwel omdat ze een grote hoeveelheid kleverige bessen voortbrengen, ofwel omdat ze de bestaande verharding opduwen. De wijk blijkt ook gevoelig voor wateroverlast, waardoor vaak plassen blijven staan. Er is ook weinig straatmeubilair en daar willen we verandering in brengen met de herinrichting van de wijk. Ongebruikte graspleintjes zullen tevens omgevormd worden tot ontmoetingsplekken voor de buurtbewoners.”

Doorsteek naar Aldi

Om de problemen met wateroverlast weg te werken zal men de wijk waar mogelijk ontharden. Er komen ook andere straatbomen. “Waar nu aan weerszijden van de weg een voetpad is zal dat straks nog slechts langs één kant zijn. Aan de overkant komen dan groen en bomen. In de doodlopende stukken wordt zelfs geen trottoir meer voorzien. Er komen ook nieuwe fiets- en wandeldoorsteken die uitgeven van de Bellevuestraat naar de Krekelmotestraat (Aldi) toe. Het pad aan de Aldi wordt ook verplaatst zodat het niet meer pal over de parking van het warenhuis leidt. Dat is veel veiliger.”

Op de wijk bevinden zich ook enkele verkeersplateaus en die zullen vervangen worden door asverschuivingen, waardoor het verkeer toch zal stremmen. “Zeker in de hoofdstraten wordt wel eens geklaagd over de snelheid van het verkeer.”

Na de feedback van de bewoners wordt het ontwerp aangepast. Daarna gaat men op zoek naar een aannemer. Dit jaar zal Fluvius de nieuwe verlichting aanpakken en na de winter kan dan in 2022 de heraanleg gefinaliseerd worden. In totaal wordt daarvoor 680.000 euro uitgetrokken.

Op 11 januari starten straks de werken in de Kachtemsestraat en de Vijfwegenstraat. Ook het participatietraject voor Hogestraat en Haverwijk in Kachtem worden opgestart. Daar komen ook nieuwe rioleringen.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten