BarakFutur: “De som van vroeger en vandaag”

Redactie KW

De Barakken, een bijzondere, levendige en volkse buurt in de grensstad Menen – letterlijk ingesloten tussen de Leie en de grens met Frankrijk – heeft een bijzondere geschiedenis, die zijn stempel blijft zetten op hoe de Barakken als buurt nu bestaat. Met het project ‘Als de brug oren en ogen had’ zette BarakFutur tijdens de zomer van 2017 een eerste voorzichtige stap in de buurt. De titel verwees naar de vele, schijnbaar verloren gegane verhalen die er over de buurt te vertellen zijn en die enkel bewaard lijken te zijn in het ijzeren geheugen van de Leiebrug.

Zo gingen kinderen van basisschool De Vlam aan de slag om verhalen van de Leiebrug te verbeelden. Ze kregen de opdracht om te schilderen wat de brug zou horen, mocht ze oren hebben. Uit die schilderijen werden drie exemplaren geselecteerd die samen het logo van BarakFutur vormen. Dertig bewoners van De Barakken werden door Karel Waignein via zijn artistieke concept Colored Emotions geportretteerd en door Tine Moniek met een persoonlijk gedicht vereeuwigd. Daarnaast ging Tine enkele zaterdagen letterlijk op de stoep van de Rijselstraat zitten om verhalen op te schrijven uit de Barakken. Het werd uiteindelijk een verzameling van kleine anekdotes, zoals deze kleine ode aan de Leiebrug of een hommage aan een exclusieve opa. (zie kaderstuk)

Amateurfotografen

Vijftien verhalen kwamen bij amateurfotografen terecht die onder leiding van Karel Waignein de uitdaging aangingen om door de lens van hun fototoestel de verhalen te verbeelden. Die foto’s werden voor het eerst samen met het verhaal geëxposeerd op zaterdag 28 oktober in El Greco in de Rijselstraat.

Om deze verhalen levend te houden verschijnt er vanaf volgende week wekelijks een verhaal in deze krant. Dit gekoppeld aan de foto die speciaal voor BarakFutur werd gemaakt.

Toekomst

Ondertussen broedt BarakFutur massaal verder op nieuwe plannen om de ziel van de Barakken verder te ontbloten. Dit met almaar meer partners. Wat kleinschalig begon, wordt almaar breder en wijder. Zo wordt de identiteit van deze Meense wijk beetje bij beetje verder ontrafeld. Maar er wordt natuurlijk ook een blik geworpen op de toekomst, want de Barakken zijn naast de som van vroeger en vandaag ook gewoon een later.

BarakFutur is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus mzw, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, de stads(diensten) Menen, en diverse andere partners die actief zijn binnen de Barakken. BarakFutur komt mede tot stand met de financiële ondersteuning van het stadsbestuur Menen en de regionale Erfgoedcel ZuidWest.

Elke buurt schrijft verhalen. Voor een buurt als de Barakken is dat natuurlijk niet anders. Met het project BarakFutur sloegen Kurt Declercq van Vormingplus MZW en Jan Wielockx van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen de handen in elkaar met kunstfotograaf Karel Waignein en woordkunstenares Tine Moniek om de verhalen die er aan de Barakken kleven te verbeelden.

Info: volg BarakFutur ook via https://barakfuturblog.wordpress.com

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.