AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en Vooruit Oostende betreuren defusie Serruysziekenhuis

De raad van bestuur van het Henri Serruysziekenhuis beslist vandaag over een defusie met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. © Peter MAENHOUDT
Hannes Hosten

Het AZ Sint-Jan Brugge Oostende betreurt dat de campus Henri Serruys eenzijdig beslist om uit de fusiegroep te treden. Die beslissing valt vanavond op de raad van bestuur van het Serruysziekenhuis. Ook Vooruit Oostende is tegen de defusie gekant. “We krijgen twee kleine West-Vlaamse ziekenhuizen naast elkaar, één in Brugge en één in Oostende. Dit brengt geen schaalvergroting in het ziekenhuislandschap”, luidt het.

De raad van bestuur van het Henri Serruysziekenhuis beslist vanavond tot een fusie met het AZ Damiaan, waardoor er één groot AZ Oostende ontstaat, maar ook over een defusie met het AZ Sint-Jan Brugge. Dat er een fusie in aantocht was tussen beide Oostendse ziekenhuizen, was al langer bekend. Maar dat het zonder Brugge zou zijn, de partner waarmee de campus Serruys al sinds 2009 is samengevoegd, is nieuws van deze week.

“Deze defusie zorgt voor een nieuwe versnippering van het zorglandschap in de regio, wat de patiënt niet ten goede komt. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende was, is en blijft ervan overtuigd dat één groot openbaar ziekenhuis, inclusief de samenwerking met het AZ Damiaan in Oostende, de beste garantie geeft op een lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als in de zeer gespecialiseerde zorg. Op 14 oktober heeft het Henri Serruys AV eenzijdig beslist de defusie in te zetten met het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Het bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV was hier niet voorafgaandelijk bij betrokken.”

“Beter één groot openbaar ziekenhuis”

“Het bundelen van de krachten tussen AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en AZ Damiaan door middel van het vormen van één groot publiek ziekenhuis, zou de beste garantie geven op een heel uitgebreid, lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als de zeer gespecialiseerde zorg. Gaandeweg het hele traject bleek dat de visies tussen AZ Damiaan en het Oostendse bestuur enerzijds en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV anderzijds, jammer genoeg sterk uiteen liggen”, zegt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. “Nochtans liepen er al sinds 2009 gesprekken over een verregaande samenwerking met het AZ Damiaan in Oostende. Eind 2019 werd een engagementsverklaring getekend om over te gaan tot een verregaande samenwerking tussen beide ziekenhuizen. Ook na dit engagement bleek hiertoe (ook juridisch) nog niet de juiste formule te zijn gevonden.”

“Door het verschil in visie van het Oostendse stadbestuur werd het meer en meer duidelijk dat Henri Serruys uit de huidige structuur wilde treden. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende betreurt sterk dat er niet verder kan gezocht worden naar een constructieve samenwerking, want ze probeerde steeds op een mature manier mee te werken aan een onderhandelde oplossing. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende begrijpt goed de bezorgdheden die de defusie met zich meebrengt, zowel bij de medewerkers en artsen als bij de patiënten. Ze is ervan overtuigd dat één groot openbaar ziekenhuis de beste garantie geeft op een lokaal, laagdrempelig en betaalbaar aanbod, zowel in de basiszorg als in de zeer gespecialiseerde zorg. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zal blijven ijveren voor een kwalitatieve en een toegankelijke medische zorg, in alle projecten waar zij haar schouders onder zet”, besluit het bericht van het AZ Sint-Jan.

Ook Vooruit tegen

Ook Vooruit Oostende kant zich tegen de defusie. “Dit voorstel tot beslissing van de Oostendse burgemeester maakt de toekomst van de Oostendse ziekenhuizen en de zorg onzeker. Daarom stemden wij tegen”, zeggen John Crombez, lid van de algemene vergadering, en Vanessa Vens en Nancy Moyaert, ook lid van de raad van bestuur van het Henri Serruysziekenhuis. “Het voorgestelde plan brengt een ziekenhuis dat niet groot zal zijn voor Oostende. Deze defusie brengt geen schaalvergroting in ons ziekenhuislandschap. Integendeel. Op deze manier krijgen we opnieuw twee kleine West-Vlaamse ziekenhuizen naast elkaar: één in Oostende en één in Brugge. Het voorstel geeft bovendien geen zekerheid dat (super)gespecialiseerde zorg in Oostende kan blijven, laat staan aangeboden zal worden. De Oostendenaar krijgt zo geen rechtstreekse toegang meer tot de zorg waar ze recht op hebben. Voor verschillende medische behandelingen dreigt men te moeten uitwijken naar Roeselare, Kortrijk of Gent.”

“Tijdens de periode van defusie zullen er al veel onzekerheden op ons af komen, waarbij veel kan mislopen voor de Oostendse zorg. In de programmatie van gespecialiseerde apparatuur, het aantrekken van artsen en zorg komt dit voorgestelde ziekenhuis achteraan in de rij. We zijn heel bezorgd voor de druk die deze beslissing op het personeel en hun families legt. We zijn bezorgd omdat de Oostendenaar de rekening voor deze defusie-operatie gepresenteerd zal krijgen. Het ontbreken van duidelijke afspraken rond het Oostendse zorgaanbod maakt ons nog meer ongerust.”

Het stadsbestuur van Oostende, het AZ Damiaan en het Henri Serruysziekenhuis geven vrijdagochtend meer uitleg op een persconferentie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.