Ardooie krijgt 87.680 euro om verenigingen te steunen.

© JM
Redactie KW

Het Vlaams noodfonds voorziet in een investering aan het verenigingsleven omwille van extra kosten die, gemaakt werken in de coronabestrijding en het verlies aan inkomsten omwille van initiatieven die geschrapt werden.

Voor Ardooie zal dit 87.680 euro bedraagt. Het Vlaams budget wordt immers ter beschikking gesteld van de gemeentebesturen omdat die het best geplaatst zijn om de lokale noden van de verenigingen te kennen. Volgens de burgemeester is dit budget onvoldoende om aan alle noden, geleden verliezen en gederfde inkomsten te voldoen. Om uit te maken wie van dit fonds zal kunnen gebruik maken zal de gemeente de verenigingen bevragen en vanuit deze bevraging een verdeling van de gelden maken.

(JM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.