Archeologen graven dijk uit Romeinse tijd op in Raversijde

De opgravingen kaderen in het Testerep-project dat onderzoekt hoe het kustlandschap van Westende tot Oostende gedurende de laatste 5.000 jaar evolueerde. © MAAIKE TIJSSENS BELGA

Archeologen van de Vrije Universiteit Brussel zijn woensdag gestart met opgravingen van een oude dijk in Raversijde bij Oostende. De opgravingen kaderen in het Testerep-project dat onderzoekt hoe het kustlandschap van Westende tot Oostende gedurende de laatste 5.000 jaar evolueerde. Eerder werd ook al een doorsnede gemaakt van een andere oude dijk in Westende.

Het onderzoek van de VUB concentreert zich momenteel op de oude dijken van Testerep. “Delen van die structuren zijn bewaard”, zegt VUB-archeologe Soetkin Vervust, die samen met haar VUB-collega Pieterjan Deckers de opgravingen leidt. “De voorbije dagen maakten we een doorsnede door een oude, zeshonderd meter lange dijk in Westende, een van de weinige oude dijkstructuren in onze polders die nog goed bewaard zijn.” De dijk wordt in vijftiende-eeuwse historische bronnen vermeld als Boonlanddijk. De onderzoekers zijn nog op zoek naar de exacte betekenis van dat toponiem. Vermoedelijk heeft de dijk gediend om de akkers te beschermen tegen inwaaiend zand.

Unieke vondst

Woensdag werd begonnen met de opgravingen van een dijk die vermoedelijk stamt uit de Romeinse tijd. “In het verleden zijn daar in de buurt al opgravingen geweest, maar toen beschikte men nog niet over de nodige moderne dateringstechnieken die we nu wel hebben. Scherfjes van Romeins aardewerk geven in elk geval aan dat de dijk er zeker in die periode, ongeveer 2.000 jaar geleden, al was. Dat is uniek”, zegt Vervust.

“We zien aan de bodem dat hier in die tijd een strijd gevoerd is met de zee. We moeten de oude dijken waarschijnlijk zien in de context van serieuze zeedoorbraken”, zegt de archeologe. De archeologen onderzoeken met een toestel aan de hand van blootstelling hoe de grondlagen zich chronologisch verhouden. De gegevens die nu worden verzameld, zijn bovendien ook nuttig voor de toekomst. “De historische data die inkijk geven in de evolutie van onze kust moeten ons in staat stellen om voor de toekomst zinvolle en duurzame kustbeschermingsmaatregelen uit te werken”, zegt Vervust.

Testerep

Het Testerep-project is een multidisciplinair project waar onderzoekers aan meewerken van de VUB, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de KU Leuven en Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Het archeologische luik wordt uitgevoerd door de VUB.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.