Akkoord tussen Fietseling en bestuur over mouterijsite: stad neemt beheer in handen

Günther Goudeseune, Wim Chielens en Jan Decorte aan de mouterijtoren.© Michael Depestele
Günther Goudeseune, Wim Chielens en Jan Decorte aan de mouterijtoren.© Michael Depestele
Redactie KW

Vzw De Fietseling kampt met een financieringsprobleem om de nog noodzakelijke werken in de mouterij in Reningelst te kunnen uitvoeren. Het stadsbestuur is bereid geld voor te schieten, en te participeren in de site. De vereniging is blij dat er schot komt in de zaak.

De werken aan elektriciteit, verwarming, ventilatie en sanitair worden geraamd op 40.000 euro. Voor deze werken verwacht vzw De Fietseling van subsidies te kunnen genieten via Westtoer en Leader, geraamd op een totaalbedrag van 20 à 25.000 euro.

Voor de heropbouw en de inrichting van de mouterij sloot de vzw begin 2020 een erfgoedlening af van 120.000 euro aan een vaste rentevoet van 1 procent, terug te betalen over 20 jaar. “Wij stellen voor dat de stad aan vzw De Fietseling een prefinanciering toekent van 40.000 euro om de nog noodzakelijke werken in de mouterij Sint-Joris uit te kunnen voeren. De subsidies die de vzw voor deze werken zal ontvangen, dienen terugbetaald te worden aan de stad”, stelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Familie Six-Camerlynck

In de nabije toekomst worden de nodige stappen gezet om als stad de erfgoedlening over te nemen. Tegelijkertijd wordt de werkingssubsidie vanuit de stad aan de vzw verlaagd van 15.000 naar 7.500 euro, dit vanaf 2022. De stad neemt het erfpachthouderschap van de vzw over. De vzw en de familie Six-Camerlynck zijn alvast akkoord. Na de overdracht staat de stad in voor het beheer van de hele site.

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad en de vzw over het beheer en het gebruik van de site. Het gebruik van het huidige café/brouwerijgedeelte gaat naar de vzw voor een symbolische euro. De stad zal een deel van de toren als leslokaal voor het filiaal van de stedelijke kunstacademie en als buurtsalon (filiaal van de bib en lokaal voor buurtwerking, red. ) gebruiken. Er werden afspraken gemaakt rond het gedeeld gebruik van de binnenkoer. De speelweide wordt openbaar, afgestemd op de werking van de vzw voor hun activiteiten. Na overdracht van de erfpacht maakt de stad de toren volledig toegankelijk met onder andere de installatie van een lift.

“Een hele boterham dus, en het resultaat van een jaar overleg tussen de vzw, de familie en de stad”, zegt coördinator Wim Chielens van vzw De Fietseling.

Kinderbrouwerij

“Wij zijn zeer blij met de oplossing. Het is een waardering voor de financiële inspanningen die de vzw al heeft gedaan maar vooral ook een appreciatie voor meer dan 25 jaar belangeloze inzet van veel vrijwilligers om de site te redden, de gebouwen te restaureren en er een bestemming aan te geven die een hefboom is in de toeristische en culturele ontwikkeling van het dorp. Wij zien dit verregaande engagement van de stad als een appreciatie voor die werking. De stad ziet in dat de Kinderbrouwerij een meerwaarde is voor het aanbod van de Hoppestad”, aldus Wim Chielens.

“De vzw zal zich vanaf volgend jaar eindelijk niet meer moeten bezighouden met bakstenen maar enkel met de werking. We willen de site bruisend houden voor jong en oud, met cultuur voor mensen uit de Westhoek en toeristische initiatieven voor bezoekers van over heel het land en Nederland”, besluit Chielens.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.