Aanleg Vrijbosroute kost Okra twee petanquebanen

We zien de Okra-bestuursleden Martin Seys (links) en Norbert Dewaele op de kasseien waar voordien petanquebanen lagen.© (Foto FB)
We zien de Okra-bestuursleden Martin Seys (links) en Norbert Dewaele op de kasseien waar voordien petanquebanen lagen.© (Foto FB)
Redactie KW

De petanqueclub van Okra Boezinge heeft de buitenactiviteiten hervat, alleen moet ze het nu doen met drie petanquebanen in plaats van de oorspronkelijke vijf. Het oud perron naast het voormalige station waar twee van hun petanquebanen lagen, werd door ANB bij aanleg van de Vrijbosroute op de oude spoorwegbedding, heraangelegd in kasseien.

“Wij hebben zelf moeten vaststellen dat er bij het aanleggen van het fietspad op de oude spoorwegbedding, werken bezig waren op onze twee petanquebanen. Niemand verwittigde ons daarvan”, zegt petanqueverantwoordelijke Norbert Dewaele. “Die twee petanquebanen lagen op het oud perron naast het voormalig stationsgebouw, nu het lokaal van jeugdbeweging Boe!. Bij navraag in oktober vorig jaar werd ons gezegd dat men de twee banen zou heraanleggen. We waren dan ook verbaasd toen men begin maart bezig was met heel die strook aan te leggen in kasseien.”

Geen vergissing

“We hebben een dertigtal leden. Bij speciale gelegenheden zoals de kermisspeling zijn er meer dan 40 spelers. Er kunnen zes spelers per baan spelen dus op onze drie banen die er nu nog zijn kunnen 18 spelers terecht. Bij het zien van de kasseien informeerde ik via Jan Laurens bij de bevoegde schepen of dit een vergissing was.”

Het was geen vergissing liet schepen Benoot toen via mail weten en de stad Ieper kon niets doen omdat het geen eigenaar is van de grond. “De betreffende petanqueterreintjes werden indertijd door Tractebel gedoogd op het perron van het voormalig station Boezinge. De eigendom van de spoorwegbedding en aangrenzende, tot aan de muur van het stationsgebouwtje, ging echter over van Tractebel naar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in functie van de aanleg van de Vrijbosroute. Bij navraag bij ANB kwam er nooit een antwoord en nu hoor ik dat het perron werd heraangelegd in kasseitjes. Heel jammer maar als stad hadden en hebben wij daar geen bevoegdheid in. Wel kan ik bevestigen dat de andere drie petanquebanen bij het ontwerp van de doortocht Boezinge even in gevaar kwamen, maar ik heb dit kunnen rechtzetten. Na of tijdens de heraanleg van de doortocht Boezinge kan er dan gekeken worden om het bestaande terreintje te renoveren.”

“De schepen stelde toen ook voor om binnen de grenzen van het resterende perceel en mits het aanpassen van de afmetingen van drie naar vier banen te gaan”, vervolgt Norbert. “Maar de minimum afmetingen van een petanquebaan zijn 2 meter breed en 12 meter lang. Het perceel is te klein om naar vier banen te gaan. Ons voorstel is om aan de andere kant van het stationsgebouw enkele bijkomende banen aan te leggen, dat sluit aan bij onze bestaande drie banen.”

Andere piste

“Eerst en vooral: dat wij die petanquebanen zouden heraanleggen na de werken werd nooit door onze diensten gezegd”, reageert schepen Patrick Benoot (Open Ieper). “We hebben de situatie met de sportdienst bekeken en bijkomende banen op de site van Boe! waar het petanquepleintje nu ligt, zijn niet aangewezen. Maar er zijn andere pistes. In het kader van de herinrichting van de dorpskern zien we enkele mogelijkheden waar we nieuwe petanquebanen mooi bij elkaar kunnen aanleggen op een nieuwe locatie met betere mogelijkheden voor de senioren. Momenteel is er geen budget voor en er is dus geen oplossing op korte termijn, maar volgend jaar is niet onrealistisch.” (FB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.