30 miljoen voor een duurzaam West-Vlaanderen

Phebe Somers

Via het Regiofonds wordt er maar liefst 30 miljoen euro gepompt in de duurzame ontwikkeling van onze provincie. Dit fonds is een samenwerking van de Provincie zelf met de intercommunales WVI en Leiedal. Samen willen de veerkracht van West-Vlaanderen op verschillende vlakken versterken.

Meer concreet gaat het over projecten op vlak van economie, mobiliteit, natuur, toerisme, recreatie, waterbeheer en productieve landschappen. Het doel is om een beter leefmilieu te creëren voor de West-Vlamingen zelf, maar ook voor toeristen die hier komen vertoeven. De gekozen projecten worden uitgevoerd voor eind 2030 en worden geselecteerd in overleg met de gemeentes.

Verschillende thema’s

Over hoeveel projecten die 30 miljoen euro moet worden verdeeld is nog niet duidelijk. Wel staan er al enkele zaken vast:

  • Om de economie te boosten wordt er ingezet op duurzame bedrijventerreinen en synchromodaal goederentransport. Zo is het de bedoeling is het Food Innovation Park in Roeselare dé referenate wordt in het domein van voeding en gezondheid. Daarnaast staat vooral efficiënt ruimtegebruik centraal.
  • Op vlak van mobiliteit staan vooral de fietsverbindingen centraal. In Kortrijk komt er bijvoorbeeld een doorsteek tussen de tussen de Moorseelsestraat en de Meensesteenweg, ter hoogte van Euroshop. De natuurontwikkeling draait dan weer voornamelijk rond het verwerven van gronden om meer bos te realiseren.
  • Daarnaast trekken de intercommunales en de Provincie de kaart van het unieke West-Vlaamse landschap. Landmarks moeten de beleving en de zichtbaarheid ervan verhogen. De komende maanden zal als gevolg daarvan onder andere in het provinciedomein Bulskampveld onderzocht worden hoe haalbaar het is om een uniek bosbelevingsparcours te realiseren.
  • Tot slot zal er worden gewerkt aan wateroverlast én watertekort in verschillende risicogebieden. Zo moet het aanpassen van de stuwen van de Grote Kemmelbeek zorgen voor het vasthouden van dat water tijdens droogte, een betere regulatie van de waterafvoer en het oplossen van vismigratieknelpunten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.