Concreet somde de topman van de christelijke arbeidersbeweging een aantal domeinen op die essentieel zijn om in te investeren. Het gaat om onderwijs, groene energie en sociale woningen, rusthuizen en woonzorgcentra. Daarnaast leggen investeringen in wetenschap en onderzoek op elk van die domeinen de basis voor de bedrijven van morgen, zei Develtere.
...