Vier West-Vlaamse gemeenten passen voor klimaatpact minister Somers: “Geen nood aan extra papierwinkel”

Vincent Vanhoorne

Maar liefst 294 van de 300 Vlaamse gemeenten hebben ingetekend op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Bart Somers. Opvallend: bij de zes niet-ondertekenaars zijn vier West-Vlaamse gemeenten. Toch betekent dit niet dat zij niet rond energie en klimaat werken, benadrukken de burgemeesters van Middelkerke, Alveringem, Mesen en Vleteren.

Met zijn Lokaal Energie- en Klimaatpact wil Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) gemeenten ondersteunen bij het behalen van concrete doelstellingen. “Met 294 gemeenten gaan we voor een CO2-reductie van minstens 40 procent tegen 2030”, legt de minister uit. “De lokale besturen zijn immers de eerste partners voor het behalen van de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. In ons pact staan heel concrete en duidelijke acties centraal. Het gaat onder meer om één extra boom per inwoner of één elektrisch laadpunt per 100 inwoners. Bedoeling is dat niet alleen de gemeenten zich hiervoor engageren, maar dat ook hun inwoners, verenigingen en ondernemingen mee op de kar springen. In ruil voor hun inspanningen kunnen de steden en gemeenten rekenen op ondersteuning en financiering van de Vlaamse regering. Voor dit jaar is hiervoor een budget van 25 miljoen euro extra voorzien. We hebben de creativiteit van de lokale besturen nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen”, aldus minister Somers.

Groene zeedijk

Middelkerke is een van de vier West-Vlaamse gemeenten die niet op het pact intekenden. “Ik weiger mee te gaan in een cultuur van loze beloften”, reageert burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Eerst moest 32 procent minder CO2 worden uitgestoten, plots was het 40 procent en als we nog twee weken wachten zal het 70 procent zijn. Ik doe niet mee aan dat bedrog. We leveren in Middelkerke al bijzonder veel inspanningen op het vlak van energie en klimaat. Als minister Somers zegt dat we 40 procent minder CO2 moeten uitstoten, zou ik van hem graag horen hoe we dat dan wel moeten doen. Ik ga toch niet zomaar een klimaatpact tekenen, ik verneem van de minister graag concrete voorstellen. Als gemeente doen wij al meer dan genoeg. We kregen vorig jaar zelfs een Europese prijs voor het ontwerp van onze vernieuwde groene en duurzame zeedijk.”

Gebrek aan personeel

Bij de drie kleine gemeenten die niet op het pact intekenden, is vooral een gebrek aan personeel de reden. “Wij hebben vijf administratieve medewerkers, ik kan die niet inzetten om grote plannen op te stellen”, zegt burgemeester Sandy Evrard van Mesen. “We doen wel heel wat concrete inspanningen. Zo wordt alle openbare verlichting vervangen door LED, voerden we energiescans uit in alle woningen van Mesen en geven we premies aan mensen die hun woning energiezuiniger maken.” Eenzelfde geluid in Alveringem. “We verkiezen concrete acties boven een grote papierwinkel”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe. “We doen voortdurend aan klimaatverantwoordelijke beslissingen zoals het doven van straatverlichting en inzetten op zonnepanelen. Daar hebben we geen pact voor nodig.” Burgemeester Stephan Mourisse van Vleteren treedt zijn collega’s bij. “Als we intekenen op zo’n pact, komt daar heel wat organisatie bij kijken. We zijn al met veel zaken bezig, onder meer met inspanningen op vlak van energie en de aanplant van nieuwe bomen.”

TIEN CONCRETE DOELSTELLINGEN UIT HET KLIMAATPLAN

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van minister Somers bevat een tiental concrete acties:

1. CO2-reductie van 40 procent tegen 2030

2. jaarlijkse energiebesparing van minstens 2,09 procent in eigen gebouwen

3. alle openbare verlichting wordt LED tegen 2030

4. één boom extra per inwoner

5. één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners

6. 50 energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden

7. één vierkante meter ontharden per inwoner

8. één elektrisch laadpunt per 100 inwoners

9. één meter extra fietspad per inwoner

10. één deelsysteem per 1.000 inwoners

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.