Tunnel onder spoorlijn knelpunt voor realisatie ring Diksmuide

Redactie KW

Onderhandelingen tussen Infrabel en de Vlaamse overheid voor een tunnel onder de spoorlijn vormen blijkbaar een knelpunt voor de realisatie van de zuidwestelijke omleidingsweg voor Diksmuide. Dat blijkt uit het antwoord van schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) op een vraag van raadslid Bert Laridon (N-VA) naar de stand van zaken in het dossier.

Uit het driemaandelijks overleg tussen de stad Diksmuide en de Vlaamse overheid rond het dossier van de zuidwestelijke omleidingsweg is vernomen dat de particuliere onteigeningen voor zowat 75% zijn gerealiseerd, met de ondertekening van verkoopbeloften. “De stad zette hiervoor op haar kosten een onderhandelaar in om de zaken te bespoedigen”, aldus Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open). “Voor de andere 25% zou in augustus een ultiem voorstel worden gedaan. Als er dan geen consensus is, wordt in september de gerechtelijke onteigening opgestart.”

Nog volgens Kurt Vanlerberghe maakt de administratie Wegen en Verkeer zich sterk dat zij er alles aan zou doen om de stedenbouwkundige aanvraag begin 2015 in te dienen en zo mogelijk in 2015 nog te starten met de werken ter hoogte van de Kaaskerkestraat. “Hierbij zou in eerste instantie het stuk weg tot de geplande nieuwe ambachtelijke zone tussen de spoorweg en de Kaaskerkestraat aangelegd worden, zodat deze zone bereikbaar wordt en kan aangelegd worden.”

Eind juni, begin juli werden diverse overheidsopdrachten uitgeschreven door de Vlaamse overheid: een bommenonderzoek over het hele geplande tracé; een archeologisch onderzoek waarbij op 5 locaties veldonderzoek moet plaatsvinden en de aanstelling van een tekenbureau voor verdere en snellere uitwerking van de plannen. Intussen is het concept van de nieuwe brug over de IJzer voor advies bij de Vlaamse Bouwmeester.

“Knelpunt blijft de tunnel onder de spoorweg, waarvoor al jarenlang onderhandeld wordt tussen Infrabel en de Vlaamse overheid. Op 9 juli 2014 stuurde de stad een brief, waarin gewezen werd op het belang van het project en aangedrongen werd op een snelle overeenkomst. In september is er overleg gepland. Midden augustus werd door de stad een brief gestuurd aan de nieuwe minister van Mobiliteit en Openbare Werken, waarbij de bezorgdheid werd uitgedrukt over het feit dat de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide niet nominatief opgenomen werd onder de beleidsprioriteiten in het Vlaams regeerakkoord.”

(TVDA)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.