Torhoutse burgemeester Kristof Audenaert is voor zes jaar voorzitter van grote brandweerzone

Burgemeester Kristof Audenaert bij de Torhoutse brandweerkazerne : voor zes jaar voorzitter van de grote Hulpverleningszone 1. © foto JS
Johan Sabbe

Kristof Audenaert werd zopas verkozen tot voorzitter van de omvangrijke Hulpverleningszone 1 van de brandweer. De Torhoutse burgemeester, die begin maart 36 wordt, blijft dat voorzitterschap in principe de volle zes jaar van de net gestarte politieke legislatuur bekleden. Dat mag goed nieuws heten, want op die manier kan hij niet alleen mee zijn stempel drukken op het beleid van de zone waartoe Torhout behoort, maar ook opkomen voor de kleinere maar kwaliteitsvolle brandweerkorpsen. Zoals in zijn eigen stad, waar postoverste Bernard Diopere eind mei 2020 met pensioen gaat. Tot de zone 1 behoren drie beroepskorpsen, met name Brugge, Oostende en Knokke-Heist.

Puur toeval: ook zonecommandant majoor Filiep Dekiere (42) woont momenteel in Torhout, met name in de Sneppestraat. “Ik zit voortaan elke vrijdag met hem samen”, aldus Kristof. “Hoe toevallig het ook moge zijn dat hij Torhoutenaar geworden is, handig is het voor die overlegvergaderingen zeker. Die kunnen we dicht bij huis houden. De hoofdzetel van de zone bevindt zich in Oostkamp, waar in het zogenoemde Veiligheidsgebouw de bijeenkomsten van de zoneraad en het zonecollege plaatshebben. Daar bevinden zich ook de ondersteunende diensten van de brandweerzone.”

Zone met zeventien gemeenten

Sinds januari 2015 is de brandweer niet langer een gemeentelijke aangelegenheid. Toen, ruim vier jaar geleden, startte de zonale werking. De 250 bestaande Belgische korpsen werden op dat moment in 34 geografische hulpverleningszones herschikt, waarvan 20 zones in Vlaanderen.

“De Hulpverleningszone 1 is een van de grootste van het land”, aldus kersverse voorzitter Kristof Audenaert. “Ze verenigt 17 gemeenten, negen brandweerposten en twee kleine zogenoemde voorposten. Het grondgebied van de zone strekt zich uit vanaf Middelkerke tot Knokke-Heist en Torhout. Vanuit de negen brandweerposten en de twee voorposten staan de brandweerlui en de ambulanciers in voor preventie, bescherming en hulp bij noodgevallen. De posten werken als één netwerk samen, wat in de beginfase uiteraard wennen was. Opvallend: van de straks in totaal bijna 50.000 interventies per jaar – brandweeropdrachten en tussenkomsten van de ambulances samen – bestaat maar een dikke drie procent uit het bestrijden van branden. Heel wat tussenkomsten zijn eerder technisch van aard en betreffen pakweg wespen verdelgen, de openbare weg opruimen en wateroverlast bestrijden.”

De 17 gemeenten van de Hulpverleningszone 1 zijn Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Van de negen brandweerposten in de zone bestaan er drie uit beroepskorpsen: Brugge, Oostende en Knokke-Heist. Daarnaast zijn er zes vrijwilligerskorpsen: Torhout, Blankenberge, De Haan-Wenduine, Gistel, Middelkerke en Oostkamp. Plus nog twee kleinere voorposten in Brugge en Ruddervoorde.

“Alles samen gaat het over een budget van zo’n 42 miljoen euro, waarvan 2,9 procent door Torhout op te hoesten”, vervolgt burgemeester Audenaert. “Daarvan gaat zeker 90 procent naar het betalen van het personeel. Onze zone telt 327 beroepsbrandweerlui, 438 brandweervrijwilligers, 76 vrijwillige ambulanciers en dan nog 40 personeelsleden in de ondersteunende diensten.”

Niet enkel onder de kerktoren

De zoneraad bestaat uit de 17 burgemeesters van de gemeenten die ertoe behoren, aangevuld met zonecommandant Filiep Dekiere. Daaruit wordt het zonecollege verkozen dat uit acht burgemeesters bestaat met sowieso altijd die van de twee grote spelers Brugge en Oostende. Behoren tot het net aangestelde zonecollege: Dirk De fauw (Brugge), Bart Tommelein (Oostende), Leopold Lippens (Knokke-Heist), Gauthier Defreyne (Gistel), Daniël Vanhessche (Jabbeke), Jean-Marie Dedecker (Middelkerke), Jan de Keyser (Oostkamp) en… Kristof Audenaert (Torhout). Binnen het college werd laatstgenoemde unaniem tot zonevoorzitter verkozen.

“Waarom ik me kandidaat heb gesteld voor het voorzitterschap van de brandweerzone? Uiteraard om de belangen van de bevolking te verdedigen. Maar ook omdat ik als politicus niet enkel onder de eigen kerktoren wil blijven. Ik werk sinds kort niet meer op het kabinet van minister Hilde Crevits – ik heb de handen meer dan vol met het burgemeestersambt – maar wil wél mijn blik blijven verruimen. Toegegeven, ik ken de wereld van de brandweer momenteel maar mondjesmaat, maar dit is de ideale kans om daar verandering in te brengen. Het wordt voor het Torhoutse brandweerkorps trouwens een bijzondere periode, want eind mei 2020 gaat postoverste Bernard Diopere na een lange carrière met pensioen. Ik apprecieer hem en ons hele korps enorm. We moeten onze vrijwilligers heel erg koesteren.”

Bernard Diopere wordt volgend jaar 65 en gaat als Torhoutse postoverste met pensioen.
Bernard Diopere wordt volgend jaar 65 en gaat als Torhoutse postoverste met pensioen.© foto JS

Postoverste sinds 1990

“Op 31 mei 2020 zet ik inderdaad een punt achter een gevulde loopbaan bij de Torhoutse brandweer – sinds 2015 binnen de zone”, bevestigt Bernard Diopere (63), die in de Steenveldstraat woont. “Ik zal dan net 65 jaar geworden zijn. 31 mei wordt mijn allerlaatste werkdag, toevallig een zondag én met een laatste brandoefening. Ik ben in 1973 in het korps gestart en in 1984 officier geworden. In 1990 heb ik wijlen mijn vader André als commandant opgevolgd, nu postoverste genoemd. In de loop van mei 2020 is de machtsoverdracht naar de nieuwe postoverste gepland. We zullen er alles aan doen om het korps in goede handen te geven.”

“Met Torhout deden we in 2018 ruim 4.100 interventies, waarvan 2.800 voor dringende geneeskundige hulpverlening. Dat is elf per dag, waarvan gemiddeld meer dan zeven met de ambulance. Vanuit onze post bestreden we 111 branden, waarvan 59 in Torhout.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.