Binnen het sp.a-bestuur van de Zwevegemse afdeling heerst al enkele maanden een fundamenteel meningsverschil over de interne werking en de manier waarop men als partijafdeling het best aan lokale politiek kan doen. Als gevolg van deze discussie zijn twee groepen met een v...

Binnen het sp.a-bestuur van de Zwevegemse afdeling heerst al enkele maanden een fundamenteel meningsverschil over de interne werking en de manier waarop men als partijafdeling het best aan lokale politiek kan doen. Als gevolg van deze discussie zijn twee groepen met een verschillende visie ontstaan."Om een einde te stellen aan deze hetze en positief verder te kunnen werken, hebben wij ontslag uit de partij genomen", zeggen schepenen Marc Desloovere en Marc Claeys, die met een groot aantal bestuursleden de politieke beweging Samen! hebben opgericht."We willen met deze groep verder werken met als basiswaarden gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Dat wij geen partijkaart meer hebben, betekent niet dat wij onze ideologie zullen verloochenen", zeggen beiden. Behalve Claeys en Desloovere zetelt er niemand van de partij in de gemeenteraad.De coalitiepartners (Lijst Burgemeester en CD&V) werden op de hoogte gebracht en bevestigen hun vertrouwen in de twee schepenen. "Het bestuursakkoord en alle afspraken binnen de coalitie zullen door de nieuwe fractie loyaal worden nagekomen", zegt Marc Claeys terwijl Marc Desloovere nog meegeeft dat men de komende maanden de beweging verder wil vorm geven en de strategie voor de toekomst vastleggen.(Geert Vanhessche)