Pastoor-emeritus Michel Nuttens hangt vlag buiten voor inauguratie Joe Biden

Aan de gevel van de woning van pastoor op rust Michel Nuttens is te zien dat hij de gebeurtenissen van deze week in Amerika met belangstelling volgt.© AB
Aan de gevel van de woning van pastoor op rust Michel Nuttens is te zien dat hij de gebeurtenissen van deze week in Amerika met belangstelling volgt.© AB
Anne Bovyn
Anne Bovyn Medewerker KW

Bij pastoor-emeritus Michel Nuttens (78) op het Pastoor Copinplein gaan feestdagen gepaard met het uithangen van een gepaste vlag. Ook nu hangt de Amerikaanse vlag nog de hele week te wapperen aan de gevel, ter gelegenheid van de inauguratie van president Joe Biden.

Michel, vanwaar de naar Amerika verwijzende attributen aan uw woning?

“Passanten kijken er misschien van op dat om de zoveel tijd hier de vlaggen uithangen, maar omwonenden al lang niet meer. Met Pasen is het bijvoorbeeld de vredesvlag, op 11 juli de Vlaamse Leeuw, op 21 juli en 11 november de nationale driekleur en op 15 augustus de Franse vlag voor Maria-Tenhemelopneming. In de kringloopwinkel kon ik ook de Amerikaanse vlag op de kop tikken. Begin november hing ze al uit voor de presidentsverkiezingen, op 6 januari voor de senaatsverkiezingen en deze week dus opnieuw voor de plechtige inauguratie. Dit vloeit voort uit mijn persoonlijke belangstelling voor de actualiteit, ook voor wat er in een politieke, militaire en economische grootmacht als de Verenigde Staten gebeurt. De invloed van de Brexit op ons land en West-Vlaanderen als landbouwprovincie is eveneens groot. Ook dat volg ik op. Sommige mensen zullen misschien zeggen: “ Nuttens is daar weer met zijn vlaggen .” Ik laat dat niet aan mijn hart komen.”

Volgde je de plechtigheden live op televisie?

“Live wel! Maar niet op televisie. Sinds 1981 heb ik geen televisie meer in huis. De beeldbuis is vervangen door de radio. In de verkiezingsnacht van 3 november stond de radio naast mijn bed en heb ik om 3, 4 en 6 uur de wekker gezet om naar de verslaggeving van Björn Soenens te luisteren. Voor de verslaggeving van de inauguratie zelf, die om 18 uur onze tijd plaatsvond, heb ik mijn slaap niet moeten laten.”

Welke gevoelens had je bij de bestorming van het Capitool?

“Consternatie dat dit kon gebeuren. Dit vertegenwoordigt geen natie. Als ik daaraan denk, zou ik ogenblikkelijk de vlag willen weghalen.”

Ben je aanhanger van Trump of van Biden?

(Na enkele minuten van stilte) “Ik sta onder God, maar boven de politiek. Ik kan daar dus geen antwoord op geven. Kijk… omdat je aandringt: een tijdlang ben ik Trumpaanhanger geweest. Omwille van zijn pogingen van vredespolitiek in het Midden-Oosten. Hoewel dat ook geen primeur in de geschiedenis was. ‘America first’ tegenover China lijkt mij ook een legitiem standpunt. Vanaf de verkiezingsperiode heb ik meer afstand genomen. Ik denk dat Biden in eer en geweten een andere koers zal varen. Positief is dat hij ogenblikkelijk het klimaatakkoord van Parijs opnieuw opneemt. Dat verheugt me, als ik denk aan mijn hard werkende familie van landbouwers. Die ploeteren elke dag om een mooi product af te leveren, maar ontvangen daarvoor geen loon naar werk!”

Je doet sinds 3,5 jaar geen publieke erediensten meer. Hoe ervaar je de lockdown? Geen last van eenzaamheid?

“Ik ben nog niet ziek geweest, met dank aan de goddelijke voorzienigheid. Ik weet uit het jaar 1970 wat het is om een bijna fatale longontsteking te hebben. En of ik dus voorzichtig ben! Maar eenzaam? Neen. Mijn dagen zijn goed gevuld. Met studie, gebed en contacten op afstand. En hoe zou ik eenzaam kunnen zijn als mijn knuffelcontact Agnes Jooren hier elke dag zit?” (lacht)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.