Oppositie vindt Meens meerjarenplan te ambitieus: “Er is niets van buffer”

In een ruim zes uur durende marathonzitting woensdagavond werd duchtig gedebatteerd over het meerjarenplan. © SLW
Stefaan Lernout

Het nieuwe stadsbestuur van Menen plant de komende vijf jaar heel wat investeringen. Volgens oppositiepartij CD&V zijn ze daar iets te gretig mee. In die mate zelfs dat de stad geen buffer meer heeft, mochten zich onvoorziene uitgaven aanbieden. “Onzin”, klinkt het bij het bestuur. “We moeten nu voluit investeren wat zal toelaten om als stad weer te schitteren.”

Schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open VLD) stelde woensdag op een ruim zes uur durende marathonzitting van de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 voor. Om een idee te geven van de bedragen waarmee gewerkt wordt: in 2020 verwacht de stad 65 miljoen euro inkomsten. Positief is dat zowel inkomsten uit onroerende voorheffing als de personenbelasting in stijgende lijn zitten. Daartegenover staan 63 miljoen euro uitgaven, 35 miljoen euro daarvan zijn kosten voor de 700 personeelsleden.

Het stadsbestuur is ambitieus, want de komende vijf jaar wordt een recordbedrag van 74 miljoen euro geïnvesteerd in de stad. Als we de geplande investeringen oplijsten van hoog naar laag, dan vinden we bovenaan de revitalisering van de bedrijventerreinen voor een bedrag van bijna 10 miljoen euro, daarvoor ontvangt de stad wel zo’n 7 miljoen euro subsidies.

Stadsvernieuwing

Meer dan 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd in stadsvernieuwingsprojecten. De heraanleg van Lauwe Plaats mag 3,31 miljoen euro kosten, de opfrissing van de Grote Markt 1,36 miljoen euro. Op Lauwe Plaats zal ook de riolering vernieuwd worden. De Oude Leielaan en omgeving AZ Delta slorpen 1,3 miljoen euro op. Vanzelfsprekend zijn de Leiewerken nooit veraf in dit meerjarenplan. Voor omgevingswerken aan de Leiebrug wordt een investeringsbedrag van 2,23 miljoen voorzien. Voor een stadspark 1 miljoen, voor het ontsluiten van de vestingen 460.000 euro.

De oppositie spaarde de kritiek op het meerjarenplan van het schepencollege (hier op foto) niet.
De oppositie spaarde de kritiek op het meerjarenplan van het schepencollege (hier op foto) niet.© SLW

Voor de herinrichting van sporthal Vauban zet het stadsbestuur 2,25 miljoen euro opzij, CC De Steiger ontvangt 1,8 miljoen euro. De herbestemming van de Sint-Franciscuskerk tot cultuurtempel kost 1,6 miljoen waarvan 960.000 euro gesubsidieerd wordt. Het stadsbos aan de Geluwebeek zal er komen tegen eind van de legislatuur, daarvoor is 760.000 euro voorzien.

Maximaal investeren

De CD&V-oppositie had met argusogen het meerjarenplan bestudeerd, de voornaamste kritiek komt er op de financiële huishouding. “Wij wensen toch wat randbemerkingen te maken bij de opgesomde investeringen” zegt Laurent Coppens, de vroegere schepen van Financiën. Waar raadslid Coppens zich vooral zorgen over maakt, is dat er geen financiële buffer wordt voorzien. “Het bestuur maakt zich sterk heel veel te investeren, ik zie echter geen buffer in de berekeningen. Je weet vaak heel goed welke inkomsten je mag verwachten, die zijn trouwens redelijk stabiel. Helaas is dat niet zo voor uitgaven. Wat als niet alles loopt zoals voorzien? Zoals een aannemer die failliet gaat? Die marge om onvoorziene onkosten op te vangen is er niet.”

Jullie souperen alles op, ook het overschot van 20 miljoen euro uit de vorige bestuursperiode – Laurent Coppens, CD&V

Schepen Syssauw bevestigt de grote wil om te investeren: “Er staan inderdaad een aantal zeer grote projecten op stapel die al jaren in voorbereiding zijn en die ten uitvoer moeten worden gebracht. Het is nu het moment, die werken zijn de kans voor Menen om terug te schitteren. We hadden inderdaad de optie om minder geld uit te geven. We konden pakweg geopteerd hebben om de werken rond AZ Delta minimaal uit te voeren. Maar dan pakken we de zaken niet grondig aan, en is het een gemiste kans. We vinden het onze plicht om nu maximaal te investeren. Het meerjarenplan moet trouwens jaarlijks goedgekeurd worden, we houden wel degelijk de vinger aan de pols.”

Meevallers

“Het bestuur zegt dat ze alle investeringen zullen uitvoeren”, reageert raadslid Coppens (CD&V). “Dat betekent dat jullie de pot volledig uitlepelen. Ook het gecumuleerd overschot van 20 miljoen euro uit de vorige bestuursperiode. Bovendien hebben jullie een aantal financiële meevallers. En toch souperen jullie alles op. Investeringen zijn goed, maar iemand zal toch moeten tellen!

Na een zestigtal agendapunten keurde de gemeenteraad het meerjarenplan goed, meerderheid tegen oppositie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.