Ontslagen Noord-Zuidambtenaar en erosieplan zorgen voor heisa op de gemeenteraad in Menen

Veel modder op de Murissonstraat, hoog tijd dat het bestuur in actie schiet om het erosieplan uit te voeren, vond Philippe Mingels (Groen). Die vraag en het antwoord erop zorgden voor nogal wat ophef. © (foto SLW)
Stefaan Lernout

Een ontslagen medewerker ontwikkelingssamenwerking en de stilstand in het erosieplan. Tot tweemaal toe werd er net niet geschreeuwd door de oppositie tijdens de voorbije gemeenteraad. Het ging er levendig aan toe met de nodige stemverheffingen en dat is al geleden van de affaire-Gilbert Bossuyt, volgens een insider.

Soms kabbelt een gemeenteraad voort, punt na punt zonder veel ophef. Bezoekers onderdrukken vaak een geeuw, smartphones bieden dan soelaas voor de verveling. Dat leek vorige week vrijdag ook het geval te worden tot we bij de vragen van de oppositie kwamen. Toen ging het er opeens heel luid aan toe, de stemverheffingen waren niet van de lucht. Een persoon die al lang de gemeenteraadsvergaderingen bijwoont, beweert dat het er sinds de affaire-Gilbert Bossuyt nooit meer zo luid aan toe is gegaan. De tientallen studenten van het college die in het publiek zaten, zullen hun ogen maar vooral hun oren nogal opengetrokken hebben bij zoveel verbaal geweld.

Ontslag bij Noord-Zuid

De eerste confrontatie was als gevolg van een vraag van Philippe Mingels (Groen). Hij had bedenkingen bij het feit dat de medewerker ontwikkelingssamenwerking werd ontslagen door de bevoegde schepen. En dat dit blijkbaar gebeurde vooraleer de raad van beheer van cc De Steiger de beslissing tot ontslag had genomen.

Schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA) ontkent dat ten stelligste. “De betrokken werknemer staat op de loonlijst van cc De Steiger. In het kader van de herschikkingen binnen de diensten is het logisch dat de taken van de Noord-Zuidambtenaar door iemand van de stadsdiensten wordt uitgevoerd. Het is een halftijdse betrekking, we vonden dat de taken konden verdeeld worden onder andere werknemers van de stadsadministratie. Dat kadert in de efficiëntie oefening die we op dit moment maken.”

“Wij hebben het personeelslid vooraf op de hoogte gebracht dat de beheerraad over haar ontslag zou beslissen, wat die raad dan ook unaniem gedaan heeft. Stel dat ze dat pas achteraf zou vernomen hebben, wat dan? De procedure werd op correcte wijze gevolgd.

“Nonsens”, riep raadslid Mingels, die vernam dat het personeelslid voor de beslissing van de beheerraad al was ontslagen en er dus deontologisch iets niet in de haak is. “Ik laat het hier niet bij! Ik eis een onderzoek!” Hij wil een deontologische commissie die onderzoekt of de juiste procedure werd gevolgd en vecht ook het ontslag aan van iemand die volgens hem een onbetaalbare expertise heeft opgebouwd in de thematiek.

Wat met erosie?

Ook Laurent Coppens (CD&V) verhief zijn stem, zacht uitgedrukt. Dat was toen Philippe Mingels de vraag stelde hoe het gesteld is met het erosieplan dat in mei 2011 werd opgemaakt en vorige legislatuur werd goedgekeurd. Dat erosieplan laat de stad toe om op een aantal welbepaalde punten maatregelen te nemen, zodat bij regenval de aarde van de akkers niet wegspoelt op straat en in de riool.

Er werden indertijd een 15-tal problematische punten geïdentificeerd. Een ervan is de Murrisonstraat, in de buurt van de Kattestraat. Daar is de afgelopen weken heel wat modder op straat gespoeld wat zorgt voor onveiligheid op een weg die druk bezocht wordt door fietsers. “We zullen dit bekijken”, antwoordde bevoegde schepen Patrick Roose (SP.A). “Maar uiteindelijk zijn we pas een jaar aan het besturen en werd daar door het voorbije bestuur niets aan gedaan.”

Die opmerking schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij de vroegere bevoegde schepen, Laurent Coppens. “In de vorige legislatuur werd de overdracht van de grond in een notariële akte geregeld. Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost om de betrokken landbouwer te overtuigen een stuk land te verkopen. Wij hebben wel degelijk de juiste en moeilijkste stappen gezet”, aldus een boos raadslid Coppens. “U blijft zich wegsteken achter het feit dat u pas een jaar aan het besturen bent, het is trouwens al 15 maanden, jullie hebben al ruim de tijd gehad om de werken uit te voeren.

Die werken, het aanleggen van een heg op de grond die gekocht werd van de landbouwer, zou de modderstroom moeten stoppen. (SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.