Nieuwe verkaveling aan De Tramstatie in Woesten

© RVL
© RVL
Redactie KW

Tijdens de digitale gemeenteraad van woensdagavond werd bekend gemaakt dat er ter hoogte van De Tramstatie in Woesten een nieuwe verkaveling komt van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak.

“Ter hoogte van de wijk Groenerf, komen elf nieuwe woningen. Ons Onderdak zal er zes sociale huurwoningen en vijf koopwoningen bouwen. De planning is voorzien voor 2022. De huidige ontbossing is voor sonderingen, en heeft dus niets te maken met de geplande verkaveling”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“Volgend jaar wordt een investeringstoelage verwacht van de politiezone ARRO Ieper, voor het nieuw lokaal commissariaat, dat wordt ondergebracht in ons nieuw administratief centrum De Sceure”, aldus financieel directeur Joost Sampers.

“De gemeentelijke toelage 2021 voor ARRO Ieper bedraagt 246.864 euro, of 65 euro per inwoner, hetzij 1 procent meer dan dit jaar. Voor dat geld eisen we dan wel dat er een maximum bezetting komt van de politie in De Sceure, zodat onze mensen niet meer naar Poperinge of Ieper moeten gaan, wanneer ze de politie willen bereiken. De korpschef beloofde mij dat dit zo zal zijn”, vertelde de burgemeester.

Belastingen stabiel

De gemeentelijke belasting blijft behouden op 7 procent, en de grondlasten op 1.259 opcentiemen. “Het is niet opportuun om die te laten stijgen in deze tijden van corona en de te verwachten economische crisis volgend jaar. De grootste uitgaven worden de verhuizing van het gemeentehuis naar De Sceure, de openbare verlichting in de Poperingestraat en onze bijdrage in de heraanleg van de N8 vanaf 2023. Tijdens de rest van de legislatuur tot 2025 zullen we elk jaar 400.000 euro lenen”, aldus nog de burgemeester.

Wat het OCMW betreft, is er geen toelage van de gemeente nodig, maar er zijn ook geen grote investeringen voorzien. Alleen de aankoop rond het project van de huisje van De Lovie, en een alarminstallatie voor de serviceflats. (AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.