De stad werkt sinds 2008 aan een eigen klimaatbeleid. Met de opmaak van een eerste lokaal Klimaatplan in 2011, kreeg dit beleid vorm. De stad wil hiermee verder gaan en wil samen met enthousiaste inwoners werken rond milieu, natuur, duurzaamheid, landbouw, voedselvoorziening, energie, mobiliteit, ruimtegebruik en biodiversiteit. In die zin wil de stad de stedelijke MINA-raad op termijn omvormen naar een Klimaatraad. Het idee om de MINA-raad zo te verruimen komt van schepen van Natuur en Milieu Tijs Naert, die dit idee aankaartte bij Yves De Bosscher, beleidsmedewerker ...

De stad werkt sinds 2008 aan een eigen klimaatbeleid. Met de opmaak van een eerste lokaal Klimaatplan in 2011, kreeg dit beleid vorm. De stad wil hiermee verder gaan en wil samen met enthousiaste inwoners werken rond milieu, natuur, duurzaamheid, landbouw, voedselvoorziening, energie, mobiliteit, ruimtegebruik en biodiversiteit. In die zin wil de stad de stedelijke MINA-raad op termijn omvormen naar een Klimaatraad. Het idee om de MINA-raad zo te verruimen komt van schepen van Natuur en Milieu Tijs Naert, die dit idee aankaartte bij Yves De Bosscher, beleidsmedewerker Milieu. "Je mag niet onderschatten wat de milieuraad, en daarna de MINA-raad, de afgelopen decennia voor de stad betekend heeft. Er werden grote stappen gezet. Zelfs de oprichting van de Milieudienst kan mee aan hen toegeschreven worden", aldus de schepen. "De MINA-raad speelde een rol bij het adviseren van het milieubeleidsplan, lokale afvalstoffenplannen en opeenvolgende milieujaarprogramma's waarin de staat van het leefmilieu in Harelbeke werd geëvalueerd", vult Yves De Bosscher aan. Tijdens de voorbije legislatuur werd de CO2-uitstoot van de Leiedalgemeenten in een regionale en Europese context geëvalueerd in 2015 en 2017. "De evaluatie van 2017 ten opzichte van 2005 toonde aan dat we - ondanks de inspanningen en de vele lokale acties in Harelbeke - de doelstellingen niet halen. We moeten dus nog meer actie ondernemen om de CO2-uitstoot te doen dalen", zegt de schepen.Wat de stad met de Klimaatraad wil doen, is de focus verbreden en inspelen op de huidige ecologische en maatschappelijke context. "De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties zijn hiervoor een kapstok. In deze Klimaatraad willen we focussen op het deel Planet", duidt Tijs Naert. "Heel wat zaken waar een stad rond werkt en beslist, hebben een invloed op het klimaat. We willen burgers samenbrengen om actief aan de slag gaan rond klimaat, om zo mee vorm te geven aan het beleid." Hoe zal de raad er uitzien? "Dat zal mee door de mensen zelf bepaald worden door debat, discussie, overleg, aftoetsen van ideeën en advies. Zo willen we participatie op de rails krijgen", gaat Yves verder. "Deze raad zal klimaatthema's of linken met die thema's bespreken: denk maar aan mobiliteit, bouwen, verharden, energie, natuur, ontharden en biodiversiteit. De bewoners kunnen meewerken aan gedragswijzigingen die nodig zullen zijn om de klimaatdoelen te halen. Het zal meer een discussie- en/of debatforum worden, anders dan een klassieke 'adviesraad'. We willen daar zo snel mogelijk mee aan de slag gaan", besluit Yves.