De stad werkt sinds 2008 aan een eigen klimaatbeleid. Met de opmaak van een eerste lokaal Klimaatplan in 2011, kreeg dit beleid vorm. De stad wil hiermee verder gaan en wil samen met enthousiaste inwoners werken rond milieu, natuur, duurzaamheid, landbouw, voedselvoorziening, energie, mobiliteit, ruimtegebruik en biodiversiteit. In die zin wil de stad de stedelijke MINA-raad op termijn omvormen naar een Klimaatraad. Het idee om de MINA-raad zo te verruimen komt van schepen van Natuur en Milieu Tijs Naert, die dit idee aankaartte bij Yves De Bosscher, beleidsmedewerker ...