Niemand wil politieschietstand in Zedelgem bouwen, maar schietopleiding komt niet in het gedrang

Jos Remaut

Dit blijkt het antwoord van provinciegouverneur Carl Decaluwé op een vraag van Elke Carette (Open VLD) deze middag op de provincieraad.

“In het dossier van de schietstand in het POV in Zedelgem blijken er geen kandidaten te zijn die een offerte ingediend hebben om er de schietstand te realiseren”, aldus Elke Carette. “Dit met de argumentatie dat deze niet rendabel zou zijn. Navraag leerde mij dat een rendabele schietstand minstens voor de helft gesubsidieerd dient te worden om break-even te draaien.”

“Maar ondertussen werd de huidige schietstand in Assebroek al verkocht, dit weliswaar met een overgangsregeling dat de schietstand nog gehuurd wordt tot de nieuwe gerealiseerd is in Zedelgem. Een verlengde huur zal zich hier opdringen om de trainingsoefeningen van onze veiligheidsdiensten niet in gedrang te laten komen.”

“West-Vlaanderen telt 20 schietstanden die erkend zijn door Sport Vlaanderen, dit biedt ook mogelijkheden om de tijd die de realisatie van een nieuwe schietstand nodig heeft te overbruggen. Ondermeer in Roeselare is er recent een nieuwe schietstand geopend. Zijn er gesprekken met die schietstanden en zoja, met welk resultaten ?”

Gouverneur Decaluwé stelde haar meteen gerust : “We kunnen nog blijven schieten in Assebroek, en zonodig zullen we de huur daar verlengen. We zijn inderdaad ook in gesprek met andere schietstanden, en er zijn zeker mogelijkheden in Roeselare, maar ook in Nieuwpoort. We legden ook al contacten met de federale politie voor het gebruik van hun nieuwe schietstand in Ieper, maar die werd recent afgekeurd door hun eigen preventiedienst. Een aantal aanpassingen moeten nu nog gebeuren, maar in de toekomst zullen we daar ook terecht kunnen. Misschien wel permanent, want één schietstand voor de politie in het noorden van de provincie en één in het zuiden lijkt me wel de ideale situatie.”

Gouverneur Decaluwé gaf ook aan dat men nu aan het bekijken is hoe het nu verder moet met de nieuw te bouwen schietstand in Zedelgem. “Misschien moeten we wel overwegen om die schietstand toch zelf te bouwen en uit te baten. Niks is al beslist, dit is nog maar een denkpiste. Uiteraard kunnen we het technische onderhoud dan nog altijd uitbesteden.”

“De nieuwe schietstand in Zedelgem zou ruw geschat tussen de 3 en de 3,5 miljoen euro kosten, en dit is een bedrag dat de politieschool niet zelf kan ophoesten. We zouden in dat geval dus moeten nadenken over subsidiëring door Vlaanderen (daar zijn al contacten) of cofinanciering door de lokale politiezones. Eventueel kunnen we dit dossier ook koppelen aan dat van de sporthalle van het POV, die ook dringend aan vernieuwing toe is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.