Politicoloog Carl Devos: “Vlaams minister Hilde Crevits komt als enige CD&V’er sterker uit de demarche van haar voorzitter”

Vice-mijnister-president Hilde Crevits. © JONAS ROOSENS BELGA
Stefan Vankerkhoven

Binnen de Vlaamse regering zijn diepe wonden geslagen, omdat het regeerakkoord lang op zich bleef wachten en minister-president Jan Jambon (N-VA) pas donderdag zijn Septemberverklaring kon voorleggen aan het Vlaams parlement. Raakt de Torhoutse politica, Vlaams minister Hilde Crevits, (on)geschonden uit de affaire die haar partij CD&V met schaamrode kaken achterlaat? We polsten bij een expert, de Meulebeekse politicoloog Carl Devos, hoogleraar aan de UGent: “Hilde Crevits komt er als enige sterker uit!”

“Ik ben ervan overtuigd dat Hilde Crevits niet verzwakt uit dit debacle komt. Ik zou het tegendeel durven beweren”, zegt professor Carl Devos. “De demarche en de vlucht vooruit van CD&V inzake de kinderbijslag, het zogenaamde groeifonds, werd vorig weekend georkestreerd door voorzitter Sammy Mahdi, op een moment dat viceminister-president Hilde Crevits ziek in het ziekenhuis lag.”

“De CD&V voorzitter heeft die piste niet vooraf doorgepraat met zijn partijgenote en Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits. Ik denk niet dat zij dit helemaal niet onderschreef. En woensdag moest Sammy Mahdi dan een enorme bocht nemen en zijn rode lijn intrekken. Dat is gebeurd op een vergadering met de CD&V-fractie uit het Vlaams parlement, waarop Hilde Crevits wel aanwezig was. Sammy Mahdi moest inbinden, toen Hilde Crevits zich met het dossier bemoeide. Ze heeft haar macht getoond.”

Machtsstrijd

“Het was een test: een machtsstrijd tussen de nationale voorzitter en de viceminister-president. Die test heeft bewezen dat de macht binnen CD&V nog altijd in West-Vlaanderen ligt. Ook al is Dammenaar Joachim Coens als voorzitter vervangen door Sammy Mahdi uit Vlaams-Brabant. In feite heeft Hilde Crevits deze week haar leiderschap binnen haar partij versterkt.”

Carl Devos.
Carl Devos. © NICOLAS MAETERLINCK BELGA

“Dat is een interessante vaststelling. Vergeet niet dat Hilde Crevits niet door Sammy Mahdi, maar indertijd door nationaal voorzitter Wouter Beke naar voor geschoven is als de sterke CD&V-vrouw binnen de Vlaamse regering. Zij heeft veel ervaring als minister, ze bezit een sterk kabinet en komt goed overeen met haar coalitie in die regering.”

“Sammy Mahdi daarentegen mist die ervaring en zit nu op ramkoers met N-VA en Open VLD. Je denkt toch niet dat die twee partijen nu nog zaken zullen willen doen met de CD&V-voorzitter! Ze zullen zich tot Hilde Crevits wenden. De Torhoutse politica was al belangrijk als viceminister-president. Nu Sammy Mahdi in zijn eigen voet geschoten heeft, wordt Hilde Crevits nog belangrijker voor haar partij.”

Particratie

“De laatste jaren zagen we dat de almacht van de partijvoorzitters toenam in ons land. Er is tegenwoordig echt sprake van een particratie: voorzitters als Bart De Wever (N-VA), Connor Rousseau (Vooruit), in Wallonië Paul Magnette (PS) en zeker Louis Bouchez (MR) hebben binnen hun partij alle touwtjes in handen.”

“Sammy Mahdi heeft geprobeerd om dat ook te realiseren bij CD&V, maar is grandioos mislukt. De CD&V-fractie in het Vlaams parlement heeft hem teruggefloten: de parlementsleden zeiden: Sammy stop ermee, haal bakzeil, trek je eisen over het groeipakket in. Hij heeft zijn onmacht bewezen. Bij CD&V is de voorzitter niet de baas.”

Ventilus

“Of dit de positie van CD&V binnen de Vlaamse regering verzwakt heeft en invloed zal hebben op gevoelige West-Vlaamse dossiers, zoals het Ventilus-project? Ik hoor in Brussel op verschillende kabinetten dat de regering al beslist heeft dat de hoogspanningslijnen bovengronds zullen aangelegd worden.”

“Er is wel nog bijkomend onderzoek gevraagd. Maar het ligt vast, ook al zal die beslissing pas in oktober of november officieel gecommuniceerd worden. Ook de West-Vlaamse burgemeesters beseffen dat, maar moeten zich verzetten wegens hun achterban en buurtcomités.”

“De enige, resterende discussie is hoe groot de perimeter rond de hoogspanningslijnen moet worden en hoe hoog de compensatie zal zijn. Ik vrees alleen dat enkele CD&V-burgemeesters elkaar zullen moeten bekampen om een klein stukje ondergrondse leidingen op hun grondgebied te bemachtigen. Slechts een beperkt aantal kilometer leidingen kan en mag ondergronds…”

Stikstofdossier

“Veel pertinenter is de vraag wat CD&V in het stikstofdossier nog kan binnenrijven. Het feit dat Sammy Mahdi zo hard op tafel geklopt heeft, zorgt ervoor dat er bij de andere partijen minder goodwill is om de boeren, die traditioneel CD&V stemmen, ter wille te zijn. Wat kan CD&V nu nog doen om druk te zetten in dit dossier? Dreigen om de regering te verlaten? Vlaanderen in deze periode in chaos achterlaten is geen optie.”

“Als besluit kan ik zeggen: deze week was een zwarte dag voor de politiek, zeker voor CD&V, maar niet voor Hilde Crevits. Haar reputatie is niet geschonden, integendeel!”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier