N-VA Houthulst klaagt beperkte capaciteit BKO aan

De gemeenteraad vond plaats in het Dorpshuis in Jonkershove. (Foto TOGH)
De gemeenteraad vond plaats in het Dorpshuis in Jonkershove. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De gemeenteraad in Houthulst donderdagavond was na ruim drie kwartier al beklonken. Het venijn zat in de staart toen Julie Descheppere van oppositiepartij N-VA het plaatsgebrek in de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang aankaartte.

Na de gemeenteraad van 20 mei was het de tweede keer dat de Houthulstse gemeenteraad nog eens fysiek bijeen kon komen. In plaats van het gemeentehuis werd er wel uitgeweken naar het Dorpshuis zodat alle raadsleden nog steeds voldoende afstand van elkaar konden houden. Birger Kimpe en Marc Pysson, beiden CD&V, verontschuldigd.

In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kwam de jaarrekening 2020 van het OCMW. Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) maakte van de gelegenheid gebruik om een stand van zaken te geven over de gemeentefinanciën. Daaruit blijkt dat Houthulst 5,1 miljoen euro in kas heeft, waarvan 375.000 euro van het OCMW. “Aanvankelijk was het de prognose dat onze autofinanciering in 2020 negatief te zijn, maar dat is niet het geval. Met 269.000 euro hebben we een positieve autofinancieringsmarge en deze zal positief blijven tot het einde van de legislatuur”, aldus de burgemeester.

Kerkfabrieken

Verder stonden ook de jaarrekeningen van de verschillende kerkfabrieken op de agenda, maar die werden unaniem goedgekeurd zonder discussie. De gemeenteraad moest ook het schoolreglement 2021-2022 voor de gemeentelijke gesubsidieerde lagere school van Jonkershove goedkeuren. “De belangrijkste wijziging is dat de Nederlandse taaltest voortaan in de derde kleuterklas zal afgenomen worden, in plaats van in het eerste leerjaar”, gaf schepen van Onderwijs Peter Vanryckeghem (Vooruit) nog mee als toelichting. “Dat komt omdat de leeftijd voor de schoolplicht verandert van 6 naar 5 jaar.”

BKO Houtekind

Het belangrijkste agendapunt kwam nog op het einde van de openbare zitting. In een toegevoegd agendapunt stelde Julie Descheppere (N-VA) voor om de capaciteit van de BKO Houtekind uit te breiden tijdens de zomermaanden. “Van heel wat ouders hoor ik dat er problemen zijn om opvang te vinden voor hun kinderen tijdens de zomervakantie”, aldus Julie Descheppere. “De bedoeling van het systeem van inschrijvingen was om de capaciteit aan te passen aan de vraag, maar nu blijkt dat er gewoon onvoldoende capaciteit is. Ik begrijp dat er door corona met bubbels moet gewerkt worden, maar als gemeente moet je er toch voor zorgen dat de mensen opvang kunnen vinden voor hun kinderen. Mensen hebben al heel wat moeite moeten doen op dat vlak in het kader van de quarantainemaatregelen. Dat zorgt voor heel wat stress en zorgen. Men kan de kinderen niet op de rug binden om naar het werk te gaan.”

Schepen van Buitenschoolse Kinderopvang Ann Vansteenkiste (CD&V) benadrukte dat er sedert corona als heel wat inspanningen gevraagd werden van de mensen van de BKO. “Er werd beslist om gedecentraliseerd te werken, zowel tijdens het schooljaar als in de vakantie, om zo veel mogelijk bubbels hetzelfde te houden en interactie te vermijden. Dat heeft geloond want de BKO heeft niet moeten sluiten door besmettingen.”

Lange wachtlijsten

De zomer wordt er echter opnieuw gecentraliseerd gewerkt in Houthulst. “Vorig jaar konden we gebruik maken van de schoolgebouwen in Merkem, maar dat kan nu niet omdat er daar verbouwingen gedaan worden”, vervolgde Ann Vansteenkiste. “Bovendien lieten versoepelingen heel lang op zich wachten, waardoor het niet evident was om de inschrijvingen al te doen starten. Momenteel is het zo dat in buitenschoolse kinderopvangen maximale bubbels van 100 unieke kinderen per week toegelaten worden. Het gevolg is dat alle ouders zo snel mogelijk hun kinderen inschreven en er lange wachtlijsten ontstaan zijn.”

Extra bubbel

“Daarom zullen we proberen om een extra bubbel te creëren in Merkem op het moment dat er geen speelpleinwerking is”, gaf Vansteenkiste nog mee. “Daarvoor zijn we op zoek naar extra personeel, maar dat is niet gemakkelijk te vinden. Sowieso is het bedoeling om het personeel aan te vullen met jobstudenten, maar niet alle jobstudenten zijn geschikt om in een kinderopvang te werken. Ook de organisatie van kampen is dit jaar door corona heel traag op gang gekomen. Op vandaag krijgen we nog altijd aanvragen binnen. Het gevolg daarvan is dat ouders hun kinderen uitschrijven uit de BKO omdat ze een kamp voor hen gevonden hebben. Daaruit hebben we alvast geleerd dat we voortaan pas de inschrijvingen voor de BKO zullen starten als het vrijetijdsaanbod bekend gemaakt is.”

Julie Descheppere drong toch aan om een extra locatie te openen in Houthulst. “In de school van Houthulst zitten bijna 400 kinderen, in Sint-Kristoffel nog eens bijna 250. Dan is een capaciteit van 100 unieke kinderen per week veel te weinig”, besloot Descheppere. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.