Mogelijke doortrekking A19 zorgt voor barst in Ieperse coalitie

© Foto Kurt
Tom Gheeraert

De demarche van burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) om aan minister Lydia Peeters te vragen een alternatief tracé voor de verbinding Ieper-Veurne te onderzoeken viel niet in goede aarde bij oppositiepartijen CD&V en Groen. Opmerkelijk is ook dat coalitiepartner SP.A duidelijk afstand nam van het initiatief van de burgemeester.

‘Doortrekking A19’, zo luidde de titel van de interpellatie van CD&V-fractieleider Katrien Desomer op de Ieperse gemeenteraad maandagavond. Meteen was duidelijk wat er met een ‘alternatief tracé’ voor de verbinding Ieper-Veurne bedoeld wordt, hoewel burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) zelfs nooit het woord ‘A19’ in de mond neemt. Ook niet in haar vraag aan partijgenote en Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) om een alternatief tracé de onderzoeken voor de verbinding Ieper-Veurne.

De bestaande verbinding Ieper-Veurne gaat over de N8, dwars door de Ieperse deelgemeenten Brielen en Elverdinge, maar die weg ligt er belabberd en onveilig bij. In 2018 bereikten 21 stakeholders na een lang participatieproject een compromis: een optimalisatie van de bestaande N8 met een kleine bypass rond Brielen. Enkel Open Ieper en Voka gingen niet helemaal akkoord. Daarmee leek de knoop doorgehakt.

“Na de inspraakronde van twee jaar geleden is de doortrekking van de A19 nu opnieuw hot news”, zei Katrien Desomer. “Een beetje verwonderlijk als we de resultaten van die studie in opdracht van Ben Weyts er bij halen. Concreet vroegen we ons af wat de bedoeling nu net is van het initiatief van de burgemeester? Zijn alle uitspraken door de burgemeester in de pers gedekt door het schepencollege? Wat is het officiële standpunt van het college? En wat is het standpunt van de verschillende fracties?”

Ook Jordy Sabels (Groen) had een interpellatie voorbereid over het thema. “Zitten de mensen van Brielen, Elverdinge, Woesten of Veurne daar echt op te wachten? Een nieuw onderzoek? Neen”, sneerde Sabels. “De bewoners rond de N8 willen meer verkeersveiligheid in hun omgeving en liever vandaag dan morgen. Waarom zou de Vlaamse regering de werken aan de N8 laten uitvoeren als er een ander tracé onderzocht wordt? Iedereen weet dat deze vraag het dossier weer lam zal leggen. Een liberale minister van mobiliteit zal dat niet veranderen. De politieke traagheid zal weer de bovenhand nemen op de noden van de bewoners en dat vinden wij bijzonder jammer.”

Opvallend was dat ook fractieleider Evelyn Bouchaert van coalitiepartner SP.A duidelijk maakte dat de partij achter het compromis staat. “Laat mij beginnen met te benadrukken dat er in het lokale bestuursakkoord van de bestuursmeerderheid geen bovenlokale items zijn opgenomen in verband met de verdere ontwikkeling van het dossier van de N8 of A19”, aldus Bouchaert. “Het initiatief van de burgemeester mag dan ook enkel gezien worden in het licht van haar parlementair mandaat voor Open VLD en niet in functie van haar positie als hoofd van het college. Voor SP.A liggen de kaarten heel duidelijk: wij b lijven opteren voor de functionele heraanleg van de N8 met vrijliggende fietspaden en een bypass rond Brielen. Hiermee onderschrijven we een moeizaam bereikt compromis tussen vele belanghebbenden.”

Mogelijke doortrekking A19 zorgt voor barst in Ieperse coalitie

“Dit dossier laat na 60 jaar niemand onbewogen”, reageerde ten slotte burgemeester Emmily Talpe. “Elke partij, wat zeg ik, ook binnen politieke partijen, tussen beste vrienden, bestaan er hier over verschillende visies. Dat is ook ieders goed recht. Ik wil vooreerst toch even verduidelijken dat er op vandaag geen enkel tracé op tafel ligt, in tegenstelling tot wat men hier suggereert. Wat is er wel gebeurd de voorbije weken: vanuit mijn mandaat als Vlaams parlementslid, heb ik een schriftelijke vraag gesteld aan ministers Peeters, dit in navolging van de passage in het regeerakkoord dat er werk zou worden gemaakt van de verbinding Ieper – Veurne als groot project. Die vraag aan haar was tweeledig. Het polste enerzijds naar de stand van zaken van de aanpassingswerken aan de N8 en anderzijds wou ik ook vernemen of de minister de mogelijkheid wou onderzoeken voor een alternatief tracé en dit met het oog op én een ruimere ontsluiting van de volledige westhoek én een reële ontlasting van de dorpen langs de N8, omdat doorstromend verkeer alsdan geheel of deels een ander traject kan volgen. Maar voor alle duidelijkheid, de minister heeft terzake nog geen beslissing genomen, ze heeft enkel aangegeven een aanvullend onderzoek op te starten over een mogelijke verdere aanpak. Morgen is er een overleg gepland met AWV en hoop ik aldus snel meer te weten over de eventuele verdere stappen en timing.” (TOGH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier