Menen investeert komende zes jaar 74 miljoen euro zonder belastingen te verhogen

Het team van burgemeester Eddy Lust (uiterst rechts) met schepenen Patrick Roose, Griet Vanryckegem, Angelique Declercq, Herman Ponnet, Renaat Vandenbulcke, Mieke Syssauw en Virginie Breye kondigde de plannen dinsdag met trots aan. © CLL
Christophe Lefebvre

Een ambitieus plan, ambitieuze doelstellingen en een tot de verbeelding sprekend bedrag. De komende jaren wordt Menen naar een hoger niveau getild en niet minder dan 74 miljoen euro wordt hiervoor geïnvesteerd, zonder dat de belastingen stijgen “Menen wordt een nieuwe stad aan het water, een stad waar Menenaars fier op kunnen zijn”, klinkt het in koor.

74 miljoen euro, met dat bedrag wil het nieuwe Meense stadsbestuur tonen dat het hen menens is. Het wordt meteen het grootste bedrag ooit dat in de grensstad zal worden gepompt en daarvoor wordt niet gerekend op een extra inspanning van de burger. “Door een combinatie van factoren wordt niet aan de belastingen gesleuteld”, klinkt het bij een overtuigde burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “De zware investeringen die de woonzorgcentra met zich meebrachten liggen achter ons, onze schuldenlast blijft dalen, we hebben enkele meevallers gekend vanuit de Vlaamse overheid en ook het samensmelten van stadsdiensten en OCMW was een positieve oefening. Koken kost geld en het stadsbestuur komt met dat geld over de brug. Daarvoor gebruiken we maximaal de subsidieregelingen die beschikbaar zijn.”

Stadsvernieuwing

De grootste hap van de enorme koek, gaat richting LAR en de stadsvernieuwing. “De LAR is een zone die ondertussen al ettelijke jaren op de teller heeft staan”, aldus Eddy Lust nog. “Het plan om de zone te herwaarderen lag al langer op tafel maar verder dan praten kwam het niet. Nu hakken we resoluut knopen door en vanaf de zomer van 2020 zullen de eerste werken starten.”

Schepen van Openbare Werken en Publieke Ruimte Patrick Roose (SP.A) pikt hier onmiddellijk op in. “Ook in de stadskern zullen mensen al snel kennis maken met onze plannen”, horen we. “De opwaardering van de Grote Markt, het aanpakken van de Rijselstraat en de Oude Leielaan met de zone rond het AZ Delta. Dat zijn de projecten waar we het eerst aan de slag zullen gaan. Ook de inwoners van Lauwe en Rekkem worden opgenomen in onze projecten. Zo zullen we de Grote Weg in Rekkem voorzien van een veilige en afgescheiden fietsstrook en gaat ook Lauwe Plaats een make-over krijgen.”

Menen investeert komende zes jaar 74 miljoen euro zonder belastingen te verhogen
© CLL

Met heraanleg van de Grote Weg, het grootste project uit het masterplan en het maken van een afgescheiden fietsbaan, wordt meteen een speerpunt van de openbare werken naar voren geschoven. “Menen moet een fiets- en wandelvriendelijke stad worden”, oppert schepen Roose. “Een aangename omgeving creëren waar men zich vooral veilig kan verplaatsen op eender welk moment van de dag. Omdat we allen op dezelfde golflengte zitten, kunnen we nu volop werken aan een stad waar dit allemaal mogelijk is. Als kers op de taart is er zelfs ruimte om een extra veegmachine aan te kopen, waarmee onze mensen het straatbeeld voortdurend proper kunnen houden.”

Leiewerken

Een vernieuwing en opwaardering die in schril contrast staat met het beeld dat menig Menenaar heeft van de werken aan de Leiebrug. “De Leiewerken werken we uit als een troef”, komt schepen van project Leiewerken Mieke Syssauw (Open VLD) tussen. “We zetten volop in op citymarketing. De grootse schaal van de Leiewerken zal zonder twijfel de nodige kijklustigen aantrekken. Waarom zouden we daar dan ook niet volop gebruik van maken om Menen te promoten als een stad waar het opnieuw hip is om te wonen, te investeren en te winkelen?”

Schepen Mieke Syssauw, onder meer bevoegd voor het grote Leiewerken-project, en burgemeester Eddy Lust.
Schepen Mieke Syssauw, onder meer bevoegd voor het grote Leiewerken-project, en burgemeester Eddy Lust.© CLL

Een minder opvallende maar grote winnaar van het ruime investeringsplan, is het culturele luik. “In het verleden gebeurde het misschien net iets te vaak dat cultuur werd weggecijferd”, klinkt het bij schepen Griet Vanryckeghem (N-VA). “Vanaf nu kunnen we Menen terug op de culturele kaart zetten. Een nieuw CC in Lauwe, CC De Steiger in Menen wordt volledig opgewaardeerd en we krijgen opnieuw ruimte om te investeren in onze socio-culturele verenigingen. Menen ademt cultuur en de troeven die we hebben mogen we gerust in de verf zetten. Laat ons weer fier zijn op onze stad!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.