Luc Martens (Roeselare): “Mandaten komen stad ten goede”

Ereburgemeester Luc Martens van Roeselare heeft op vandaag zes mandaten waar hij een bezoldiging voor krijgt. Daarnaast zetelt hij nog in een aantal andere raden, zonder vergoeding. “De vergoedingen zijn decretaal vastgelegd, situaties zoals in Gent zijn hier niet van tel”, aldus Luc Martens.

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier ‘Politici & mandaten’

Zijn de vergoedingen om te zetelen in een intercommunale te hoog of niet? Heel wat mensen hebben er een mening over. De een zegt van wel, een ander vindt het maar normaal dat de politici een bezoldiging krijgen voor geleverde prestaties. Ereburgemeester Luc Martens begrijpt de heisa, maar nuanceert het ook. “Je hebt verschillende types intercommunales. Eerst en vooral heb je de meest voorkomende publieke intercommunales die bij decreet bepaald zijn, zowel qua samenstelling als de vergoeding voor zij die in deze intercommunale zetelen”, aldus Luc Martens. “Het gaat om intercommunales waar de steden en gemeenten mee in financieren en waarbij leden uit de gemeenteraad dan zetelen. Dat is logisch, als investeerder is het belangrijk om te weten wat er met je geld gebeurt.”

Vertegenwoordiger

“Om in zo’n intercommunale te zetelen is het dus belangrijk dat je verkozen bent voor de gemeenteraad. Een voorbeeld is Gaselwest waar ik als vertegenwoordiger in de raad van bestuur zit en voorzitter ben. Wie erin zetelt krijgt een vergoeding die ongeveer overeenkomt met wat je als gemeenteraadslid krijgt voor het bijwonen van een zitting (in Roeselare is dat momenteel 205 euro, geïndexeerd, red.), als voorzitter krijg je ongeveer iets van het dubbele. Het gaat dus om relatief beperkte bedragen, zeker niet de gigantische sommen die je in de pers hoort, toch wat deze intercommunales betreft. Zelf vind ik de vergoeding best billijk. Heel wat van die vergaderingen vinden in Brussel plaats. Je hebt de verplaatsing, toch al snel twee keer anderhalf uur, en dan nog eens een vergadering van vaak ruim twee uur. Daarnaast is er ook nog de voorbereiding.”

Je leert er de knepen van het vak en bouwt na verloop van tijd een expertise op

“Er zijn heel wat intercommunales waar ik al een tijdje in zetel, nog van toen ik burgemeester was. Toen Kris Declercq burgemeester werd, hebben we beslist dat ik een aantal mandaten verder zou opvolgen. Als gemeenteraadslid was dat geen enkel probleem. Als stad is het belangrijk dat je er vertegenwoordiging in hebt, zeker het voorzitterschap is vaak gegeerd. Je houdt de vinger aan de pols en kunt de belangen van je stad verdedigen. Bovendien is zo’n intercommunale voor veel jonge gemeenteraadsleden ook de perfecte leerschool. Je leert er de knepen van het vak en bouwt na verloop van tijd een expertise op.”

“Zelf heb ik op vandaag zes bezoldigde mandaten. Naast gemeenteraadslid zit ik in Gaselwest, ben ik bestuurder bij De Lijn en actief bij VLEVA, FIGGA en ook nog voorzitter van Jobpunt Vlaanderen. Ik engageer me ook nog in diverse samenwerkingsverbanden over de gemeenten heen, maar krijg daar geen vergoeding voor. En dat geldt voor vele politici.”

Op winst geënt

“De graaicultuur situeert zich op een ander niveau. Naast de publieke intercommunales waarbij alles decretaal vastgelegd werd, heb je ook intercommunales over de gewesten heen. Die ontsnappen aan de regelgeving, net zoals je ook intercommunales hebt waar ze geënt zijn op winst. Het is vooral over dergelijke organisaties dat er nu heel wat commotie is.”

“Voor eind maart moet iedere politicus aangifte doen van welke mandaten hij of zij doet en welke vergoeding daar tegenover staat. Die gegevens zijn openbaar voor iedereen. Wat Roeselare betreft, zijn er geen problemen. Er is bij mijn weten geen enkel gemeenteraadslid actief bij zo’n intercommunale.”

(Thomas Dubois)

Wat verdienen de burgemeesters?

Het burgemeestersloon is decretaal bepaald en is afhankelijk van het aantal inwoners in de stad of gemeente. Hoe groter de stad, hoe meer je als burgemeester verdient. In onze regio is Kris Declercq ‘de grootverdiener’. Als burgemeester van Roeselare, een stad van meer dan 60.000 inwoners, verdient hij 102.065 euro bruto per jaar (geïndexeerd). Daarnaast krijgt hij ook nog eens 2.711,05 euro netto per jaar als voorzitter van het WVI. Verder heeft hij nog enkele niet-betaalde mandaten, zoals als voorzitter van de politiezone.

Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, krijgt een loon van 60.421,57 euro bruto per jaar. Bovendien heeft hij ook nog een loon als Vlaams parlementslid.

Rita Demaré, burgemeester van Hooglede, krijgt 60.421,57 euro bruto per jaar, dat is 31.136,43 euro netto. Daarvan gaat nog eens 7 procent naar de lokale CD&V. Daarnaast zetelt ze in het WVI (257,86 euro/jaar) en is ze voorzitter van de Woondienst (87,5 euro/jaar). Ze zetelt ook in het SVK regio Roeselare en in het lokaal en provinciaal CD&V-bestuur, allen onbezoldigd.

Ward Vergote, burgemeester van Moorslede, krijgt een burgemeestersloon van 60.421,57 euro bruto per jaar, verder zetelt hij in het directiecomité van Farys waarvoor hij 150 euro per zitting krijgt. Naast zijn regulier werk als burgemeester gaat hij maandelijks naar de politieraad, brandweerraad, burgemeestersoverleg, enzovoort. Daarvoor wordt hij niet vergoed, ook geen onkosten.

Karlos Callens krijgt als burgemeester van Ardooie ook 60.421,57 euro bruto per jaar, daarnaast heeft hij ook nog een mandaat bij Gaselwest waar hij 2.060 euro bruto per jaar krijgt.

Bart Dochy tot slotverdient als burgemeester van Ledegem jaarlijks bruto 52.710,26 euro. Verder heeft hij ook nog een vergoeding als Vlaams parlementslid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.