Wel of geen inspraak buurt bij heraanleg Minnewaterpark in Brugge?

De drie gemeenteraadsleden die malcontent zijn over de heraanleg van het Minnewaterpark. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tijdens de Brugse gemeenteraad had niet alleen oppositieraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) maar ook voorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) felle kritiek op de plannen voor de herinrichting van het Minnewaterpark: “Er is onvoldoende rekening gehouden met de wensen van de buurtbewoners.”

“Deze gang van zaken is onaanvaardbaar”, fulmineerde Pol Van Den Driessche (N-VA) maandagavond. “In december 2020 organiseerde het stadsbestuur een bevraging over de ontwerpplannen voor de heranleg van het Minnewaterpark. In de brede buurt werden kleurrijke folders gepost en in het park zelf werd zowaar een tijdelijke antwoordbus geplaatst. Inspraak gegarandeerd, leek het. Terecht in een moderne democratie.”

Schijnvertoning

“Alleen bestaat er natuurlijk pas écht inspraak als men ook echt rekening houdt met de meningen van de bevraagde burgers. Als men eerlijk naar hen luistert. Anders is het een schijnvertoning en tamelijk hypocriet. Nog duidelijker gesteld: het kan niet dat het college een plan doordrukt zonder rekening te houden met de meningen, visies en zorgen van Bruggelingen die zich de moeite getroosten de enquête in te vullen.”

Pol Van Den Driessche hekelde ook de dure kostprijs van de heraanleg: “Er zijn herstellingen aan de wandelpaden nodig en hier en daar mag er wat worden opgefrist. Maar voor dik 660.000 euro? En u plant op die plek van het Dambord een ellipsvormige ontmoetingsplek. Met de historiek van de voorbije maanden in het achterhoofd – en liefst 200 politie-interventies – is dit vragen om problemen.”

Het oppositieraadslid kreeg onverwachts steun van Annick Lambrecht (Vooruit), die net als Pol Van den Driessche in de buurt van het Minnewaterpark woont, maar wel tot de politieke meerderheid behoort. Karin Robert (Groen) vond het jammer dat haar voorstel voor een regenboogbank niet weerhouden werd. En Sandra Wintein (Vooruit) laakte dat ze geen antwoord kreeg op haar schriftelijke vraag.

Corona

Schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD) reageerde gepikeerd op die kritiek, zeker omdat ze ook van gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen kwam: “Sommigen vergeten dat er in coronatijd geen normale inspraakprocedure kon gevolgd worden. Dus hebben we de inspraak schriftelijk en online georganiseerd.”

“In totaal hebben we zestig reacties van buurtbewoners gehad. We hebben hiermee, in de mate van het mogelijke, rekening gehouden. Daarnaast hebben we overleg gepleegd met Onroerend Erfgoed, omdat het park zich in een Unesco Werelderfgoedzone bevindt, en met de organisatoren van het Cactusfestival.”

Valentijntjesdag

“Op basis van de opmerkingen van de buurt zijn de wandelpaden enigszins aangepast en wordt het ontmoetingsplein verkleind en erg sober uitgewerkt. We realiseren wel een pleintje aan het water met petanqueveld.”

“Op Valentijntjesdag worden de aangepaste plannen voorgesteld in een berek, alvorens aan de gemeenteraad voorgelegd te worden. Er is dus wel inspraak geweest. Wier het tegendeel beweert, liegt! Alleen jammer dat de heraanleg van het Minnewaterpark nu pas na de zomer kan starten”, aldus Mercedes Van Volcem.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.