Waregemse oppositie klaagt gebruik van Vlaamse subsidies voor stedelijke vzw’s aan

Michiel Vandewalle (foto Hein Demeyer)©Hein Demeyer
Michiel Vandewalle (foto Hein Demeyer)©Hein Demeyer"
Redactie KW

Tijdens de meest recente gemeenteraad werd een extra coronatoelage voor de lokale verenigingen goedgekeurd. Samen met de toelage van vorig jaar, blijft er van de Vlaamse subsidie 230.000 euro over. Oppositiepartij N-VA/Open Vld opperde om dat bedrag integraal in te zetten voor activiteiten van verenigingen. De meerderheid stemde dat voorstel weg en wil het bedrag gebruiken om de verliezen van de stedelijke vzw’s op te vangen. Dat vindt de oppositie lang niet oké.

“Deze steunmaatregel was noodzakelijk, zeker omdat we toen nog niet wisten hoelang deze coronacrisis ging duren. Een snelle en eenvoudige steenmaatregel was essentieel”, zei Michiel Vandewalle, fractieleider van N-VA/Open Vld. “Sommige verenigingen hadden al kosten gemaakt voor activiteiten die geannuleerd werden. Het was dus goed dat verenigingen geen paperassen moesten indienen, maar steun kregen die evenredig is aan hun jaarlijkse subsidie.”

Met het overgebleven bedrag wilde de oppositie de toekomstige activiteiten van verenigingen ondersteunen. Het stadsbestuur stemde dat voorstel weg en wil het geld liever benutten om de stedelijke vzw’s te ondersteunen. Hiermee is de oppositiepartij N-VA/Open Vld niet tevreden.

“Ik begrijp dat de stedelijke vzw’s, zoals CC De Schakel of Sportbeheer dat onder meer De Treffer beheert zware verliezen hebben geleden, maar wij hadden dat restsaldo liever ingezet als ondersteuning voor de verenigingen en hun toekomstige activiteiten. De CD&V-meerderheid houdt op deze manier meer dan 230.000 euro achter die zou moeten worden besteed aan het herstel van het Waregemse sociale weefsel”, meende Vandewalle.

Tijdens de laatste gemeenteraad werd uiteindelijk beslist om een extra 100.000 euro toe te kennen aan de verenigingen. De stedelijke adviesraden, waaronder de Jeugdraad, de Sportraad en de Cultuurraad, werden geraadpleegd om elk 33.000 euro toe te kennen aan hun verenigingen.

“Goed bestuur”

Bevoegd schepen voor cultuur Pietro Iacopucci (CD&V) benadrukt dat ook het stadsbestuur het verenigingsleven ten volle wil ondersteunen. “Naast deze dubbele coronatoelage, heeft het stadsbestuur beslist om de reguliere werkingssubsidies verder uit te betalen. Dit ondanks het feit dat er uiteraard ongewild nu geen werkelijke werking is.”

“Bovendien is de kapitaalinjectie in de stedelijke vzw’s noodzakelijk om de werking, continuïteit en heropstart ervan te garanderen. Een deel van deze budgetten opzij houden voor de nabije toekomst getuigt van goed bestuur. Tenslotte vertrouwen we erop dat, op advies van onze adviesorganen, het stadsbestuur samen met de gemeenteraad concrete aanmoedigingen zal kunnen geven om de heropstart van ons verenigingsleven te verzekeren.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.