Vooruit schuift Pablo Annys naar voren als kandidaat-burgemeester in Brugge

Pablo Annys (links) in goed gezelschap: Bart Verhaeghe, Dirk De Fauw, Mercedes Van Volcem en Franky Demon. (foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA
Stefan Vankerkhoven

“Pablo wordt voor de kiesstrijd onze man in Brugge, Annick blijft onze vrouw in Brussel”, zegt Christie Herckenrath, de kersverse voorzitter van Vooruit Brugge. Voor het eerst is 20 jaar hebben de Brugse socialisten opnieuw een vrouw als preses verkozen.

Het is geleden van in de periode toen Viviane Nollet met de scepter zwaaide, rond de eeuwwisseling, dat Vooruit Brugge (toen nog SP.A) een vrouwelijke voorzitter had. Nu volgt Christie Herckenrath (54) in die functie Peter Focquet op. De nieuwe voorzitster kreeg het socialisme met de paplepel binnen: papa Dirk, gewezen leraar aan het Brugse KTA was lid van de toenmalige BSP.

Kooklessen

Christie Herckenrath werd op 7 mei 1967 in Gent geboren en groeide tot haar zevende op in Nieuwpoort, alvorens naar Brugge te verhuizen. Ze studeerde biochemie aan het KTA Brugge en nadien een graduaat farmaceutische en biologische technieken in Anderlecht.

Ze werkte twintig jaar als laborante in het universitair ziekenhuis in Jette. Vijftien jaar geleden werd ze, na een lerarenopleiding, docente aan het CVO Scala in Brugge, waar ze kooklessen en cursussen voor medisch administratief assistent aan volwassenen in het tweedekansonderwijs geeft.

De nieuwe voorzitter is gehuwd met Frank Rebandt en heeft twee dochters, Evi en Ine. In 2012 stond ze voor het eerst op de SP.A-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar raakte niet verkozen en belandde in het lokaal partijbestuur. “Ik was aanvankelijk verantwoordelijk voor de feesten, nadien werd ik ondervoorzitter. In 2018 behaalde ik 894 voorkeursstemmen, waardoor ik tweede opvolger ben, na Barbara Roose.”

“Enkele Brugse socialisten trokken aan mijn mouw en zeiden: ’t is tijd voor vernieuwing, wil jij voorzitter worden? Ik heb er even moeten over nadenken en heb mij dan met succes kandidaat gesteld.”

“Ik heb een mandaat voor drie jaar gekregen, mijn voornaamste taak wordt de verkiezingen voorbereiden. Het doel is om Vooruit Brugge weer op de politieke kaart te zetten. Ons nieuw bestuur heeft Pablo bevestigd als onze topman in Brugge, Annick blijft onze vrouw in Brussel.”

Hoewel Christie Herckenrath het niet met zoveel woorden mag zeggen, schuift Vooruit Brugge Pablo Annys naar voor als kandidaat-burgemeester. Die kandidatuur moet volgend voorjaar nog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd worden. “Met de lijstvorming zijn we nu nog niet bezig, maar Annick en ik kregen van de afdeling het vertrouwen om de verkiezingscampagne voor te bereiden”, zegt Pablo Annys.

Annick Lambrecht zal genoegen moeten nemen met de tweede plaats op de lijst. In oktober 2018 behaalden Annick en Pablo respectievelijk 2.942 en 2.352 voorkeursstemmen. Toen stond Annick op de tweede plaats, na lijsttrekker Renaat Landuyt, en Pablo op plek drie. “Of hij een kans maakt in Brugge, waar CD&V nog altijd de plak zwaait? Frank Van Acker en Renaat Landuyt hebben het hem voorgedaan. Renaat werd jammer genoeg niet herverkozen, hoewel hij een goede visie voor Brugge had en een enorme werker was. Hij heeft veel projecten in gang gezet, die nu gerealiseerd worden. Maar omgaan met mensen viel hem moeilijker, dat heeft hem de das omgedaan. Pablo moet in staat zijn om zijn OCMW-voorzitterschap te verzilveren en veel stemmen te behalen.”

Begin 2019 nam Dirk De fauw (15.289 stemmen) de sjerp over van Renaat Landuyt (8.633 stemmen). CD&V Brugge rijfde 26.310 stemmen (31,9 procent) van de in totaal 81.915 stemgerechtigde Bruggelingen binnen, de toenmalige SP.A 15.872 stemmen (19,4 procent). De uitslagen van Open VLD plus (10.896 of 13,3 procent), N-VA (9.573 of 11,7 procent), Groen (8.864 of 10,8 procent) en Vlaams Belang (7.512 of 9,2 procent) stonden dicht bij elkaar.

“Uiteraard wordt het een moeilijke opdracht om de verkiezingen te winnen, maar we gaan ervoor. Een belangrijke taak is jongeren enthousiasmeren voor de politiek. Vooruit Brugge wil sterk inzetten op jongerenwerking. Precies daarom hebben we als ondervoorzitters twee leading ladies die veel voeling hebben met jongeren aangesteld: kleuteronderwijzeres Michele Deleye en fractiesecretaris Aïsa Knockaert.”

“Sociaal engagement blijft dé hoeksteen van onze werking. Daarom verkopen we cava en wijn voor een goed doel, de vzw Komerbi die activiteiten en studiebegeleiding organiseert voor kwetsbare jongeren.”

Dezer dagen moet de nieuwe voorzitter ook ‘zalven’ en brokken lijmen, want uittredend toerismeschepen Philip Pierins loopt er niet gelukkig bij. Hij moet op Nieuwjaar de fakkel doorgeven aan zijn opvolgster Mieke Hoste, en dat is dik tegen zijn zin. “Het is jammer dat Philip zo misnoegd is, maar die overdracht is afgesproken bij de start van de legislatuur drie jaar geleden”, zegt Christie Herckenrath. “Philip Pierins heeft er drie jaar bij gekregen. Mieke (1.661) had meer stemmen dan Philip (1.624). Het is belangrijk dat alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Vooruit wil eensgezind naar de kiezer stappen.”

Het stadsbestuur besliste deze week om Philip Pierins, die negen jaar schepen was, de titel van ‘ereschepen’ toe te kennen. Een afscheidscadeau dat de pijn verzacht?

Hoe zit het bij de andere partijen?

BRUGGE Hoe zit de situatie momenteel bij de andere politieke partijen? Wie trekt straks hun lijst? Een rondvraag…

• CD&V: “We zijn nu nog niet bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 en concentreren ons volledig op het besturen van de stad Brugge”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). In 2019 lekte een akkoord uit dat hij de sjerp zou doorgeven aan zijn dauphin Franky Demon, al blijft de vraag: is dat voor of na de verkiezingen? Voelt Dirk de hete adem van Franky al in zijn nek? De fauw: “Nee hoor. We komen goed overeen.”

• Open VLD: “Ik ga ervan uit dat ik opnieuw de lijst mag trekken. Bij ons is daar geen discussie over”, zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Jasper Pillen is daarmee akkoord.” Die laatste antwoordt dat daar nog niet over werd gesproken.

• Groen: Raf Reuse (Groen) vraagt ons om hem opnieuw op te bellen een jaar voor de verkiezingen: “Mijn leven als doctoraat-student staat mijn politiek engagement niet in de weg. Het is een werk als een ander, maar het zijn onze leden die zullen beslissen wie onze lijst trekt.”

• N-VA: de partij kiest in februari 2022 een nieuw lokaal partijbestuur dat de lijnen voor de verkiezingen zal uitzetten. Zowel Nele Caus als Pol Van Den Driessche zijn de politiek nog helemaal niet moe. Laatstgenoemde wijst erop dat hij elf jaar jonger is dan Joe Biden en twee jaar jonger dan Dirk De fauw.

• Vlaams Belang: “Hoewel sommigen mij liever zien terugkeren naar Izegem, blijf ik in Brugge wonen tot ik sterf. Ik ben opnieuw kandidaat om de lijst aan te voeren”, zegt Stefaan Sintobin (VB).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.