Toben Braeckevelt volgt Geert Pyfferoen op als schepen: “Meewerken aan een nog straffer Oostkamp”

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 15 december legde Toben Braeckevelt (29) uit de Splethagestraat in Oostkamp de eed af als nieuwe schepen van de gemeente Oostkamp. © GST
Redactie KW

Toben Braeckevelt (CD&V) wordt de nieuwe schepen als opvolger van Geert Pyfferoen die op 30 december afscheid neemt als schepen. Toben zal vanaf 1 januari deze functie uitvoeren en patrimonium en aankoopbeleid in zijn portefeuille hebben.

Tijdens de gemeenteraad van donderdag 15 december legde Toben Braeckevelt (29) uit de Splethagestraat in Oostkamp de eed af als nieuwe schepen van de gemeente Oostkamp. Hij is gehuwd met Aurelie Debaene (29) en kreeg in 2018 842 voorkeurstemmen achter zijn naam. Hij kwam als jongere naar de gemeenteraad in 2019 met reeds heel wat ervaring die hij opdeed als parlementair medewerker van Vlaams volksvertegenwoordigster en senator Sabine de Bethune. Daarna ging hij aan de slag als stafmedewerker bij de POM West-Vlaanderen.

Toben is actief binnen JONG CD&V Oostkamp, zetelt in het Regiobestuur Jong CD&V Brugge, de provinciale partijraad, de nationale partijraad van CD&V en hij is tot nu fractieleider voor CD&V binnen de gemeenteraad van Oostkamp. Verder is Toben bestuurslid van het Feestcomité Moerbrugge en vrijwilliger bij de Heemkundige Kring Oostkamp. Met het beloofde schepenambt in zicht, heeft hij de loopbaan een nieuwe wending gegeven namelijk attaché bij de FOD Financiën Brugge. Door het systeem van politiek verlof kan hij enkele dagen onbetaald verlof opnemen om zich te focussen op de gemeente. “Ik zal dus beschikbaar zijn voor vergaderingen als schepencollege, overleg met diensten, en om me toe te leggen op het opvolgen van dossiers”, vertelt Toben.

Dossierkennis

Hij stapt ook niet onvoorbereid in het schepencollege. “Ik heb als fractieleider de afgelopen 4 jaar de dossiers van patrimonium en aankoopbeleid extra opgevolgd. Ook door de vele gesprekken met de burgemeester en de schepenen tijdens de voorbije jaren, heb ik mij op deze nieuwe taak voorbereid. Ik kom in een sterk collegeteam en heb er alle vertrouwen in dat ik blijvend ondersteund zal worden bij mijn groei als schepen. Door mijn engagement binnen de partij, heb ik ook contacten met jonge collega’s uit andere gemeentes, en ook zo al veel kunnen leren. “

Verkiezingsbelofte

“Nu ik verkozen ben wil in nog meer meewerken aan een nog straffer Oostkamp en dit met mijn politiek engagement, in een ervaren groep. Samen met de jongeren, wil ik nog meer mogelijkheden uitbouwen om ze alle kansen te bieden om zich uit te leven in Oostkamp.”

“Als raadslid ben je betrokken bij de stappen die er door het college worden genomen bij de verdere uitbouw van de gemeente. Nu zal ik zelf meewerken aan de uitwerking van deze stappen. Natuurlijk wil ik als schepen vooral verder bouwen op de fundamenten die de afgelopen jaren al zijn gelegd door mijn voorganger zoals de renovatie van de sociale hub (Sedia, stationsstraat) en de renovatie van de theaterzaal in de Valkaart.”

“Samen met het team wil ik mij ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van de gemeente en specifiek de verduurzaming van het patrimonium met als voorbeeld de bouw van de polyvalente zaal in Hertsberge. Net zoals een blijvende ondersteuning voor de vrijwilligers en jeugdverenigingen, met hun jeugdlokalen die ik concreet onder mijn bevoegdheid krijg. Met het toekomstig proefproject rond uitleenmateriaal geven we hen de mogelijkheid om een breder assortiment van materiaal voor hun activiteiten uit te lenen. Als schepen wil ik mijn netwerk binnen de gemeente nog uitbreiden en sterker maken, en aanspreekbaar zijn. Gelukkig ben ik graag onder de mensen en zijn er goede afspraken met mijn vrouw.” (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.