Schepenwissel Delrue – Degroote voor de Raad van Verkiezingsbetwistingen

Louis Degroote is sinds 14 december eerste schepen van Anzegem. © GV
Gerda Verbeke

Schepen Johan Delrue (Samen Eén) startte eind december 2021 een spoedprocedure voor de Raad van State tegen zijn afzetting als schepen. Tegelijk diende hij ook een verzoekschrift in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen dat dinsdag 15 februari gepleit werd. “Uitspraak wellicht tegen het weekend”, meldt meester Bart Staelens, die de verdediging voor het gemeentebestuur van Anzegem op zich neemt.

Verder gaf hij in een korte reactie mee dat de zaak gepleit werd in het Ellipsgebouw in Brussel en dat het nu afwachten is op het arrest. Technisch gezien kan Delrue, die zich laat vertegenwoordigen door raadsheer Stijn Catrysse, hiertegen dan nog beroep aantekenen. Indien dat het geval is, wordt het behandeld voor de Raad van State.

Huidig schepen Louis Degroote (Samen Eén) volgt het gebeuren op de voet. Ook Degroote zei dat het nu afwachten was en dat het de gemeente Anzegem is die zich als belanghebbende partij opwerpt tegenover Delrue die de gemaakte afspraken niet nakomt.

Wat voorafging

Johan Delrue gaf zijn woord in het begin van deze legislatuur in januari 2019 om na drie jaar het schepenambt van onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium door te geven aan partijgenoot Louis Degroote. Echter wilde Delrue van geen wijken weten toen de helft van de legislatuur gepasseerd was. Zijn eigen partij zag zich daarom genoodzaakt samen met de andere meerderheidspartijen Inzet en N-VA Anzegem om Delrue af te zetten via een constructieve motie van wantrouwen, een decreet dat sinds augustus 2021 in het leven geroepen is om gemeenten en steden te versterken in hun bestuurskracht.

Na de goedkeuring van de motie van wantrouwen op de gemeenteraad van 14 december 2021, startte Delrue een spoedprocedure voor de Raad van State om deze beslissing ongedaan te maken en ook de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote als schepen. De zaak kwam voor op 5 januari 2022. De Raad van State volgde de tegenpartij niet en verklaarde het verzoekschrift tot spoedprocedure onontvankelijk.

Soap

“Ik betreur dat deze soap blijft duren, want mijn standpunt is dat een gegeven woord een woord is”, liet burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) als reactie optekenen nadat bleek dat Delrue zich niet neerlegde bij zijn afzetting als schepen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.