Schepen Louis Degroote bijzonder blij dat vordering Delrue werd afgewezen

Louis Degroote schittert met zijn gloednieuwe schoudersjerp. © (Foto GV)
Gerda Verbeke

Advocaat Bart Staelens, die de verdediging van de gemeente Anzegem op zich neemt rond de moeizame schepenwissel Delrue-Degroote, liet weten dat de vordering van de heer Johan Delrue werd afgewezen door de Raad voor verkiezingsbetwistingen.

“Het spreekt voor zich dat ik bijzonder blij ben met de beslissing die door de Raad voor verkiezingsbetwistingen werd genomen”, reageerde huidig schepen Louis Degroote (Samen Eén).

De Raad oordeelde immers dat de motie van wantrouwen dat het Anzegemse college van burgemeester en schepenen indiende om Delrue te ontslaan uit zijn schepenambt op 14 december 2021, ontvankelijk was en dat zij niet oneigenlijk was gebruikt. De Raad bevestigde dan ook dat binnen de coalitiepartners Samen Eén, Inzet en N-VA Anzegem afspraken kunnen worden gemaakt over het aantal schepenen, de verdeling van de schepenmandaten tussen de fracties en de verkozenen die worden voorgedragen als kandidaat-schepenen. De vordering van Johan Delrue werd ongegrond verklaard.

“De besluiten van de gemeenteraad van 14 december 2021 en dus ook mijn eedaflegging van die dag als schepen, werden door de Raad voor verkiezingsbetwistingen geldig verklaard”, zegt Degroote.

Nieuwe focus

“De voorbije weken zijn zeer onzeker geweest en ik ben verheugd dat met deze beslissing voor alle betrokkenen een verdere stap is gezet naar een definitieve regeling van de discussie. Hoewel ik op zich geen partij ben in het geschil, hebben de lopende procedures uiteraard ook op mij een impact gehad”, aldus de jonge schepen (31). “Ik betreur nog steeds dat de schepenwissel aanleiding heeft gegeven tot deze procedures en dat niet voor een serene overgang werd gekozen. Ik hoop dat er met deze uitspraak een einde kan komen aan de discussie en dat iedereen de focus opnieuw kan verleggen naar het voeren van beleid ten dienste van de gemeente en haar inwoners.”

Hoger beroep nog mogelijk

Tegen de beslissing van de Raad voor verkiezingsbetwistingen staat wel nog hoger beroep open. Dit dient binnen de acht dagen te worden ingesteld. “Ik hoop van harte dat het zover niet komt, maar het staat iedereen vanzelfsprekend vrij zijn rechten ten volle uit te oefenen”, aldus eerste schepen Degroote.

Wat voorafging

Johan Delrue gaf zijn woord in het begin van deze legislatuur in januari 2019 om na drie jaar het schepenambt van onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium door te geven aan partijgenoot Louis Degroote die meer stemmen behaalde tijdens de verkiezingen. Het was op vraag van burgemeester Devogelaere dat Delrue de eerste helft van de legislatuur de schepenstoel mocht innam. Het leek de burgemeester aangewezen om iemand met ervaring in het vrij nieuwe gemeentebestuur te hebben. Louis Degroote stemde hier loyaal mee in. Echter wilde Delrue van geen wijken weten toen de helft van de legislatuur gepasseerd was. Zijn eigen partij zag zich daarom genoodzaakt, samen met de andere meerderheidspartijen, om Delrue af te zetten via een constructieve motie van wantrouwen, een decreet dat sinds augustus 2021 in het leven geroepen is om gemeenten en steden te versterken in hun bestuurskracht.

Na de goedkeuring van de motie van wantrouwen op de gemeenteraad van 14 december 2021, startte Delrue een spoedprocedure voor de Raad van State om deze beslissing ongedaan te maken en ook de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote als schepen teniet te doen. De zaak kwam voor op 5 januari 2022. De Raad van State volgde Delrue niet en verklaarde het verzoekschrift tot spoedprocedure onontvankelijk. Hierbij liet burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) optekenen dat ‘een gegeven woord een woord is’ en dat hij de hardvochtigheid van Delrue betreurde.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.