Schepen Eveline Van Quekelberghe stopt bij CD&V Damme in 2024: “Systeem met praatbarakken draait compleet vierkant”

Eveline Van Quekelberghe: “De politiek zal een pak vrouw- en gezinsvriendelijker moeten worden.” © Davy Coghe Davy Coghe
Piet De Ville

Eerste schepen Eveline Van Quekelberghe wil bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer opkomen voor CD&V in Damme. “Het systeem met al die praatbarakken, waarbij geen beslissingen genomen worden, draait vierkant. Als ik me nog verkiesbaar stel, is het met een lijst Gemeentebelangen, los van partijpolitiek”, is de schepen duidelijk.

Minder dan drie jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen dropt Eveline Van Quekelberghe, gemeenteraadslid sinds 2007 en schepen sinds 2010, een bommetje in de Damse politiek. “Ik maakte het enkele dagen geleden al aan de leden van de fractie CD&V+ duidelijk maar nu mogen ook alle Dammenaars het weten. In 2024 stel ik me niet meer verkiesbaar voor CD&V. Deze beslissing is het resultaat van een gestage opbouw van ergernissen en teleurstellingen over hoe de politiek in Damme, en dus ook de lokale CD&V-afdeling, functioneert”, stelt Van Quekelberghe.

Veel moedeloosheid

Dat de schepen zich al een tijd niet meer echt lekker voelt in de lokale politiek is al langer duidelijk. Zo komt ze al geruime tijd niet meer naar de vergaderingen van de fractie CD&V+ die steeds in voorbereiding van de gemeenteraad belegd worden.

“Het systeem met al die praatbarakken, waarbij geen beslissingen genomen worden, draait vierkant. Begin oktober ben ik in overleg gegaan met de burgemeester, de fractieleidster en de voorzitters van de partij en de gemeenteraad. Ik heb mijn bezorgdheid geuit over de gang van zaken. De zaken gaan niet vooruit, er worden geen knopen doorgehakt. Door dit te doen, heb ik mijn nek uitgestoken in naam van velen. Er is dan wel geen openlijke ruzie maar ik voel veel moedeloosheid en gelatenheid bij veel collega’s. Ik heb bij de recentste verkiezingen een aantal nieuwe mensen enthousiast gemaakt om zich politiek te engageren en daar heb ik het nu moeilijk mee. Want ik weet dat er veel teleurstelling is.”

Druppel

“Wat voor mij de druppel was? Toen ik recent op het college vaststelde dat dossiers waar al tijdens mijn eerste legislatuur sprake van was, nu in mijn derde legislatuur nog altijd aanslepen. Denk maar aan de ontwikkeling van de kazernesite in Sijsele en de herbestemming van de historische hospitaalsite in Damme centrum. Ook bij een dossier zoals de mobiliteit en verkeersveiligheid in Moerkerke dorp, waarbij er na een enquête dan toch beslist werd om ongeveer alles bij het oude te laten, slaan we een mal figuur. Ik erger me aan die eeuwige besluiteloosheid.”

“Hoelang wordt er bijvoorbeeld al niet gepalaverd over het al of niet doven van de openbare verlichting ‘s nachts … De burgers verwachten beslissingen.”

Door dit te doen, heb ik mijn nek uitgestoken in naam van velen

Van Quekelberghe heeft naar eigen zeggen ook problemen met wat ze een gebrek aan ‘aanwezig leiderschap’ noemt. En met de ‘inefficiëntie van een college met zes personen voor ocharme 11.000 inwoners’.

“Het gaat mij dus zeker niet enkel om CD&V maar vooral om een veel te logge bestuurscultuur in de gemeentepolitiek. De politiek zal ook een pak vrouw- en gezinsvriendelijker moeten worden – met minder avondlijke vergaderingen – als ze nog mensen willen vinden om zich te engageren”, geeft Van Quekelberghe nog mee. En ik ben ervan overtuigd dat partijpolitiek op lokaal niveau voorbijgestreefd is. Als ik me nog verkiesbaar stel, zal het op een open lijst Gemeentebelangen zijn.”

Ondanks alles wil Van Quekelberghe haar mandaat als schepen in deze legislatuur, nog drie jaar, afwerken. “Uit plichtsbesef naar de Dammenaars en uit respect voor de mensen die me altijd hebben gesteund.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.