Roeselaarse oppositie heeft vragen over toekomst Spillebad, Schiervelde, Expo, Sint-Amandskerk,…

De uitkijktoren van het Bergmolenbos zal volgens schepen Dirk Lievens een toeristiche hotspot worden.
De uitkijktoren van het Bergmolenbos zal volgens schepen Dirk Lievens een toeristiche hotspot worden.
Wouter Vander Stricht

Oppositie stelde na het bekijken van het meerjarenplan vooral vragen over toekomst van heel wat projecten. Maar daar kon de meerderheid niet altijd klaarheid over schenken. Niettemin maakt die zich sterk dat alle geplande investeringen voor de beleidsperiode zullen gerealiseerd worden.

De oppositie had uiteraard wat vragen en bedenkingen bij het jaarplan 2021 Roeselare dat vorige week door de meerderheid al was voorgesteld. Maar iedereen ging ook akkoord dat het in een coronajaar niet simpel was om alles financieel op de rails te houden.

De tussenkomsten rond het meerjarenplan – toen was de gemeenteraad die startte om 19 uur al een eind gevorderd – werden per partij afgewerkt. Iedere vertegenwoordiger werd gevraagd om zijn of haar betoog binnen de 10 tot 15 minuten te houden, wat ook aardig lukte. Maar de boeken van de gemeenteraad gingen niettemin pas na 01 uur dicht.

Wat met het Huis van de Voeding?

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) mocht openen. Hij onderstreepte dat Roeselare zich in het coronajaar als een warme stad had gemanifesteerd, waar heel wat mensen ook vrijwillig de handen uit de mouwen staken. Het VB-raadslid had een spervuur aan vragen in petto voor het schepencollege dat uiteindelijk niet tien, maar 25 minuten reces moest houden op alle antwoorden netjes op te lijsten.

Hij peilde naar de plannen van Schiervelde en wou weten wat de stad zou aanvangen met de Sint-Amandskerk, die tekenen van verval toont. Ook de toekomstplannen van het Spillebad wilde De Reuse wel eens kennen. “De stad wil ook 100.000 bomen planten, maar is daar wel een nulmeting gebeurd.”

Ook veiligheid ligt hem na aan het hart. “Wat gebeurt er rond de drugsproblematiek en hoe zit het met onze radicaliseringsambtenaar?”

Ook de stand van zaken rond het Huis van de voeding wilde De Reuse kennen, maar op die vraag zou uiteindelijk geen antwoord komen. “We hebben nog voer genoeg voor schriftelijke vragen voor de komende gemeenteraden”, vatte De Reuse het samen.

Brecht Vermeulen: “Wordt het stadhuis het duurzaamste of duurste van Vlaanderen?”

Grootste oppositiepartij N-VA mocht als tweede aan de bak. Brecht Vermeulen : “Ik heb soms toch de indruk dat de coronacrisis gebruikt wordt om zwakheden in het beleid weg te moffelen. De cijfers zijn vaak weinig controleerbaar, noem het te weinig transparant.”

2021 wordt een Rodenbachjaar. “Maar kan er eindelijk iets structureel gedaan worden rond de figuur Albrecht Rodenbach?” Raadslid Vermeulen had liever het nieuwe archief volledig in het nieuwe stadhuis gezien en hij had ook heel wat vragen bij de kostprijs van dat nieuwe stadhuis. “Het zal geen 25 miljoen kosten, maar ruim 32 miljoen. Niet enkel het duurzaamste, maar ook het duurste stadhuis van Vlaanderen”, maakte hij de woordspeling.

Wat met werken Noordstraat?

Brecht Vermeulen had ook opgemerkt dat een miljoen euro voor werken aan de Noordstraat geschrapt waren. En hij vroeg zich ook af of de personeelskosten van stad en OCMW wel nog in hand werden gehouden. “In negen jaar tijd zullen die van ruim 43 naar dik 62 miljoen stijgen, een stijging met 45 procent.”

In de Sint-Amandskerk wordt wekelijkse de lokaalmarkt georganiseerd.©STEFAAN BEEL STEFAAN BEEL
In de Sint-Amandskerk wordt wekelijkse de lokaalmarkt georganiseerd.©STEFAAN BEEL STEFAAN BEEL

Op het vlak van groen wilde Vermeulen weten hoe het zat met de bomenteller. “En wat met de site Noord, RSL op Post, het Spillebad en de Expohallen op langere termijn? Ook in het budget voor het oud gemeentehuis in Rumbeke is fel geschrapt. Ik stel me ook vragen bij de participatie. Vaak wordt dat met een minigroepje gedaan en worden de mensen die een ander geluid laten horen weggezet als een minderheid. Ik zie het al voor me dat straks het rapport van de circulatiemanager zal wijzen in de richting van een knip van de Maria’s Lindestraat, zoals door de schepen vroeger al voorgesteld.”

Uitkijkktoren Bergmolenbos

Bert Wouters nam namens Groen het woord. Hij vond de geplande uitkijktoren in het Bergmolenbos wel erg veel geld kosten en had die liever geïnvesteerd gezien in meer groen. “Op sociaal vlak worden er veel investeringen gedaan, maar er wordt ook bespaard, onder meer in de aanpak van de drugsproblematiek.” Iets wat schepen Michèle Hostekint kon weerleggen met andere cijfers.

Bert Wouters had ook vragen over de aanpak van het mobiliteitsplan en vond het stuitend dat er voor de Dag van het Park en Dag van het Bos telkens 5.000 euro werd uitgetrokken en dat de nationale feestdag nu 67.000 euro extra kreeg toebedeeld.

Ook de meerderheidspartijen hadden bij monde van Stefaan Van Coillie en Caroline Martens (CD&V), Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers) en Liselot De Decker naast felicitaties voor het schepencollege wel wat vragen in petto. Zo wilde men ook weten waar het met de expohallen naar toe zou en hoe het zat met de vaccinatiestrategie van de stad.

Repliek van het schepencollege

De schepenen kregen na aan overleg van een klein half uur elk het woord en beantwoordden (een deel van) de vragen.

Financieschepen Henk Kindt (SP.A & De Vernieuwers) benadrukte eerst zeker geen investeringen van de plank te halen, maar er wel enkele door te schuiven. “Maar alle geplande investeringen zullen we realiseren.” Over de prijs van het stadhuis verduidelijke de schepen dat de 25 miljoen euro de eigenlijke bouwkost is. “In die prijs zaten erelonen, studies en sloop niet. Dat hebben we altijd ook duidelijk gecommuniceerd. En ook de aankoop van twee panden in de Zuidstraat voor 1,9 miljoen euro is daar bij gekomen. Daar tegenover staat dat we ook het pand aan de Botermarkt 3 zullen we verkopen en zijn er de huurinkomsten uit de Zuidstraat 17.”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) lichtte even de vaccinatieplannen toe. “We hebben al heel wat doorgesproken, maar zullen ook anticiperen binnen de Midwest-context. We werken al weken heel hard achter de schermen, zoals we altijd doen. Maar we moeten ook nog eerst de plannen van de hogere overheid kennen. Er liggen ook verschillende opties op tafel: van de expohallen als de pretriagecentra… We wachten de instructies van de Taskforce af.”

Dirk Lievens (CD&V) verzekerde dat de Zomer van Rodenbach er eentje wordt om duimen en vingers bij af te likken. “En we zullen er ook voor zorgen dat Rodenbach op een structurele manier blijft leven in de stad.”

Ook verdedigde hij met hand en tand de toeristische toren die er straks in het Bergmolenbos komt. “De prijs bedraagt 485.000 euro, maar daarvan krijgen we er 225.000 gesubsidieerd. Niet enkel de toren, maar ook het sprookjesproject daarrond moet een hotspot worden.”

Griet Coppé (CD&V): “In Rumbeke zijn de metingen in functie van het circulatieplan nu afgerond. Die hadden door corona vertraging opgelopen. Op 7 januari staat er een volgende bijeenkomst gepland. We wachten daar zelf nog de resultaten af, maar in tegenstelling tot wat raadslid Vermeulen beweert, hebben wij daar geen conclusies getrokken.”

“De werken aan de Noordstraat zullen inderdaad worden doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Dat hebben we gedaan, na het bekijken van alle werken die op stapel staan en rekening houdend met de evenement, om daar geen verkeersknoop te creëren.”

Op de vraag of er een volledige zone 30 komt binnen de kleine ring had de schepen volgend antwoord in petto: “Onze visie is daar niet gewijzigd. Maar we overleggen ook met bewoners. Niet met een minigroepje zoals wordt gesuggereerd. En daaruit blijkt dat heel wat mensen zoals in Gitsestraat, Honzebroekstraat, Spanjestraat… zelf vragende partij zijn voor zone 30.”

Michèle Hostekint (SP.A & De Vernieuwers): ”Onze bomenteller heeft wat vertraging opgelopen, maar komt er zeker tegen het voorjaar. We hebben u al 15.000 bomen aangeplant, daar komen komend jaar 13.500 bomen bij. In totaal willen we er deze beleidsperiode 70.000 aanplanten in de stadsrandbossen, 20.000 op openbaar domein en in de stad en 10.000 willen we er realiseren in de tuinen. We hebben daarvoor uiteraard een nulmeting gehouden zodat we de tel secuur kunnen bijhouden.”

Tom Vandenkendelaere (CD&V) wilde het kort houden. “Het dak van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke wordt gerenoveerd, er waren gesprekken over een concessie van het Spillebad en in de Sint-Amandskerk zijn de verwarming en de dakgoten hersteld. Op de site Damman-Croes zetten we volgend voorjaar beslissende stappen.”

José Debels ( CD&V) verklaarde hogere prijs van de kunstgrasvelden van KSV De Ruiter en Club Roeselare door de omgevingswerken die daar moesten verricht worden. Over Schiervelde hield hij het ook kort. “De gesprekken zijn er lopende.”

Marc Vanwalleghem (CD&V): “Voor het Spillebad en omgeving is er een GRUP in opmaak dat volgend jaar in de gemeenteraad zal komen.”

Bart Wenes: (CD&V) “De hofdstede op het Elzenhof moet inderdaad wijken, maar dat moet ook zuurstof geven aan Krottegem. Stad en Motena zijn daar partners, maar ook de omliggende onderwijsinstellingen profiteren mee van het groen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.