Prijs landbouwgrond beroert Pittemse gemeenteraad

Voor de verkeerssituatie op de hoek van de Egemstraat en de Kokerstraat zijn aanbevelingen binnengekomen, op basis waarvan nu aanpassingen zullen gebeuren. (foto Jan) © Jan
Redactie KW

Oppositiepartij NieuwPittemEgem stelde bij de variaronde van de gemeenteraad vragen rond de verkeersveiligheid en de aanleg van een bufferbekken langs de Devebeek, die voer vormden voor discussie.

Andres Vandewalle (NieuwPittemEgem) informeerde naar de stand van zaken van het mobiliteitsplan. “Tijdens de gemeenteraad van september vorig jaar werd beloofd dat de voorlopige afwerking voor februari dit jaar ging zijn en dat jullie het in maart gingen bestuderen, zodat het tegen juni ging kunnen voorgesteld worden. Het blijft echter angstvallig stil.”

Schepen Denis Fraeyman (CD&V): “Ik kan nu al meegeven dat het plan vertraging opgelopen heeft en dat het pas eind dit jaar zal klaar zijn. Zo’n plan vraagt heel wat tellingen, maar door corona waren die niet representatief en ze moeten dus overgedaan worden. We bezochten wel al enkele buurgemeenten om bepaalde knelpunten te bekijken.”

Gevaarlijke kruispunten

Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) informeerde op zijn beurt naar de aanpak van een aantal gevaarlijke kruispunten. “Het kruispunt van de Kasteeldreef met de Brugsesteenweg op Egemkapelle en de hoek van de Egemstraat met de Kokerstraat kwam eerder al ter sprake en er werd beloofd hier werk van te maken.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V): “Wat Egemkapelle betreft, heb ik een dossier ingediend bij mobiliteitsminister Lydia Peeters. Recent kreeg ik antwoord dat het Agentschap voor Wegen en Verkeer contact met mij zal opnemen. Wat de hoek Egemstraat-Kokerstraat betreft, werd hiervoor een studie uitgevoerd, waarvan we in februari de aanbevelingen kregen. Op basis hiervan zullen we de nodige aanpassingen doen.”

Grondspeculatie

Bart Verhelle (NieuwPittemEgem) informeerde naar de aanleg van een bufferbekken in de Claerhoutdreef. “Als ik mij niet vergis stond dit in het CD&V-partijprogramma en is hier budget voor vrijgemaakt. Tot op vandaag is hier echter weinig activiteit te merken.” Schepen Chris Marreel (CD&V): “Er werd al een aantal gronden aangekocht. Nu ligt alles echter stil omdat enkele eigenaars een te hoge prijs vragen.”

Burgemeester Ivan Delaere: “We hebben de gronden tweemaal laten schatten en hebben bekomen dat hetzelfde bedrag kon betaald worden als voor die in de Koolskampstraat. Enkele eigenaars zijn echter gaan samenzitten en willen de prijs abnormaal opdrijven. Wij weigeren echter om mee te gaan in dit spel. Dit zou de prijs van de landbouwgrond immers abnormaal opdrijven, wat op lange termijn nadelig zal zijn voor toekomstige landbouwers, hun eigen collega’s dus. We vinden het echt jammer. Het is een mooi project, waar zelfs Meulebeke wou mee in investeren om het te laten aansluiten op hun wandel- en fietsroutes.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.