Oppositie vindt noodwoningen in voormalig politiekantoor in Oostvleteren duur project

De oppositie Vleteren Actief vroeg zich af of zo’n duur project nu wel de topprioriteit is voor Vleteren. “Daarna zullen we wel het opvanghuis Kortekeer kunnen verkopen”, antwoordde de burgemeester. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraad besprak men het dossier dat het OCMW indiende in september 2021, in het kader van de projectoproep ‘Noodwoningen 2021’ van Vlaams Minister Diependaele. Er werd besloten een nieuwe versie van dat dossier in te dienen.

“Het OCMW wenste hiermee een ruimer en meer divers aanbod van noodopvang te creëren, gezien dit vanuit de sociale dienst duidelijk als een behoefte ervaren werd: meer en meer situaties van uithuiszetting, gezinsconflicten en dergelijke. Bijkomend wordt opgemerkt dat vooral alleenstaanden meer en meer in woonnood raken, waarvoor het OCMW tot op heden geen aanbod heeft”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Kosten

Hiertoe werd het voormalig lokaal commissariaat in de Woestenstraat in Oostvleteren aangekocht van de politiezone Arro Ieper (aankoopprijs 280.000 euro). Daarnaast was er ook nog een geraamde renovatiekost van 200.000 euro en een inrichtingskost van 45.000 euro.

Hiermee zouden dan vier woongelegenheden voor noodopvang gerealiseerd worden: een gezinswoning en drie studio’s. Zodoende werd een dossier van 525.000 euro ingediend, wat ontvankelijk werd verklaard, en een subsidie van 262.500 euro werd toegekend.

Intussen werd de aanbesteding gevoerd om een architect en een aannemer aan te stellen om een renovatiedossier op te maken. Het pand leent zich ertoe om maximaal het volgende te realiseren: een gezinswoning met 3 slaapkamers, 2 studio’s met 2 slaapkamers en 1 studio met 1 slaapkamer, dus een nog ruimer en meer divers aanbod dan eerder gedacht, zonder aan kwaliteit en comfort te moeten inboeten.

400 m²

“Nu werd ook de raming voor de uit te voeren renovatiewerken voorgelegd door de aannemer, dit blijkt om een reële kost te gaan van 610.384 euro. Dus bijna het drievoud van wat oorspronkelijk geraamd werd: het gaat om een grondige en volledige kwaliteitsvolle totaalrenovatie van 400m² vloeroppervlakte, enkel de ruwbouw wordt behouden, met nu ook duurdere prijzen voor de grondstoffen en bouwmaterialen”, aldus nog de burgemeester.

Een dergelijke kost is voor het OCMW niet haalbaar. Niettemin blijft het wel de wens en het engagement van het bestuur om in het pand dat voor noodopvang werd aangekocht, ook effectief een divers en kwaliteitsvol aanbod voor noodopvang te realiseren.

Intrekking

Agentschap Wonen Vlaanderen lanceerde dit jaar een derde projectoproep voor het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van noodwoningen. Net als bij de voorgaande oproepen maakt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele tot 50% cofinanciering beschikbaar. Na overleg met het Agentschap en na intern afstemmen werd besloten om het renovatiedossier van het aangekochte pand in de Woestenstraat 19, bedoeld om vier woongelegenheden voor noodopvang in te realiseren, en ingediend het kader van de projectoproep noodwoningen 2021, in te trekken.

“We hadden slechts één dag om het dossier in te dienen, anders zouden we de subsidies mislopen. En zonder die toelagen moesten we er niet aan beginnen. Nu hebben we het herbekeken, en een nieuw dossier ingediend”, zei de burgemeester.

Nieuw dossier

De aankoop van het pand voor een bedrag van 280.000 euro, eveneens ingediend in het kader van de projectoproep noodwoningen 2021, blijft wel voor die bestemming voorbehouden. Er wordt een nieuw dossier ingediend voor de totaalrenovatie van het pand en inrichting tot 4 woongelegenheden voor noodopvang, voor de realistisch gebudgetteerde kostprijs van 671.812 euro, inclusief BTW en ereloon architect.

De oppositie Vleteren Actief vroeg zich af of zo’n duur project nu wel de topprioriteit is voor Vleteren. “Daarna zullen we wel het opvanghuis Kortekeer kunnen verkopen”, antwoordde de burgemeester.

Door bewoners van de Reningestraat werd klacht ingediend bij de gouverneur, omdat ze geen parkeerplaats voor andersvaliden krijgen. De gemeente kreeg hierin gelijk van de gouverneur.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.