Oppositie uit kritiek op Brugs klimaatplan

Brugge wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. (Foto Musea brugge)
Stefan Vankerkhoven

De Brugse gemeenteraad heeft het lokaal klimaatplan goedgekeurd dat tegen 2030 de CO²-uitstoot met 49 procent moet beperken en tegen 2050 van Brugge een klimaatneutrale stad wil maken. Voor de oppositiepartijen mist dit plan een prioriteitenlijst.

Volgens gemeenteraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) moet het klimaatplan betaalbaar blijven voor de gewone Bruggeling en mag het de concurrentiekracht van onze bedrijven niet aantasten: “Ik mis een prioriteitenlijst, een tijdsplanning en een financiel sluitende analyse.”

Zijn partijgenoot Dirk Barbier wees op de hoge energieprijzen en stelde voor dat de stad uitpakt met een premie om je huis beter te isoleren.

Contrasten

Janos Braem (Groen) zag grote contrasten tussen het huidig stedelijk beleid en het klimaatplan: “Zal er echt werk gemaakt worden van coöperatieve windturbines, aangezien de bewoners van de binnenstad geen zichtbare zonnepanelen mogen plaatsen op hun daken?”

“Wordt er in de binnenstad meer ruimte vrijgemaakt voor de fietsen en zullen de automobilisten ontmoedigd worden om met hun wagen naar het stadscentrum te rijden? Zal de stad extra personeel aanwerven om de Bruggelingen wegwijs te maken in de premiestelsels? Wanneer zal de klimaatalliantie zal opgericht worden?”

Twee leden van de meerderheid – Doenja Van Belleghem (CD&V) en Pascal Ennaert (Vooruit) – hopen dat het klimaatplan sociaal rechtvaardig is en niet de kloof tussen arm en rijk vergroot.

Dagdromerij

Volgens Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) zijn de doelstellingen en de 200 actiepunten niet realistisch : “Dit is dagdromerij en slechts een druppeltje op een hete plaat, want de internationale grootmachten spelen niet mee. Een plan uitschrijven is één zaak, het uitvoeren is iets ander. De doorsnee Bruggeling is bezig met de onbetaalbare energie, zijn job of pensioen. De meeste Bruggelingen houden op het eind van de maand niks over om energiezuinige maatrgelen te betalen.”

Sandrine De Crom (Open VLD) vond dat de stad het goede voorbeeld moet nemen inzake de isolatie van gebouwen. Het verheugt haar dat Brugge inzet op het ontharden van openbare domeinen en extra laadpalen zal installeren: “Want anders wil niemand elektrisch rijden.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.