Oppositie Menen vindt dat er erg kwistig met geld wordt omgesprongen: “Grootse investeringen die steeds meer geld kosten”

Menen ondergaat een heuse metamorfose. (foto CLL)
Christophe Lefebvre

Het onderwerp dat met stip voor de nodige animo wist te zorgen tijdens de gemeenteraden, was dat waarin het financiële aspect de leidraad was. Menen ondergaat een heuse metamorfose waarbij de binnenstad vaak op een gigantische bouwwerf lijkt. “Broodnodige investeringen”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Spenderen zonder te tellen”, horen we vanuit een vlijmscherpe oppositie.

Meer dan eens stond de stadskas centraal tijdens verschillende, vaak eindeloze debatten. “Het is onze plicht om dit voortdurend aan de kaak te stellen”, klinkt het bij oppositielid Fré Vandamme (CD&V).

“Bij de start van deze legislatuur werden we overdonderd door een resem aan investeringen die zouden worden doorgevoerd. Er werd gesproken over projecten die al langer in de pijplijn zaten maar eveneens nieuwe zaken en ook nog een aantal vaste kosten die de stad voor haar rekening zou gaan nemen. Meer dan eens merkten we met onze fractie op dat er erg kwistig met geld werd omgesprongen en dat er werd uitgegeven zonder te tellen.”

Fré Vandamme. (foto MP)
Fré Vandamme. (foto MP)

“Natuurlijk zijn we niet gekant tegen investeringen die van Menen een betere stad maken maar het bestuur handelde hier niet als goede huisvader. Keer op keer werd uitgepakt met grootste investeringen die steeds maar meer geld kosten maar toen de coronacrisis toesloeg, gaf het stadsbestuur niet thuis. Meer dan eens trok Unizo aan de alarmbel dat de lokale handel flinke klappen kreeg maar daar werd amper op gereageerd.”

Problemen grondig aanpakken

Bij de schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open VLD) wordt de kritiek op de aanpak meteen van antwoord bediend. “We kozen voor een resoluut beleid van opportuniteiten en gerichte investeringen”, reageert ze.

“Een mooi voorbeeld hiervan zijn de voetpaden en de rioleringen. Jarenlang stapelden de klachten over hun krakkemikkige staat zich op. Onze coalitie besloot dan ook om in te grijpen en de problemen grondig aan te pakken. Helaas gaat dat ook gepaard met indrukwekkende bedragen die moeten worden gespendeerd.”

Mieke Siessauw. (foto MP)
Mieke Siessauw. (foto MP)

“We willen onze inwoners niet opzadelen met projecten die jaar na jaar opnieuw moeten worden uitgevoerd. Neen, de coalitie koos voor een doortastende aanpak met een duidelijke langetermijnvisie. Wat men dan schijnbaar wel vergeet te vermelden, is dat deze legislatuur een recordhouder is op gebied van subsidies. Nooit eerder kreeg Menen zoveel subsidiëring toegewezen!”

“Men beweert ook dat we voortdurend het budget met de voeten treden maar daar is enige nuancering aan de orde. Zo pakten we onze schoolomgevingen aan en dat waren inderdaad onverwachte uitgaven. Aan de andere kant spreken we hier over de veiligheid van onze schoolgaande jeugd. Fietsers en voetgangers die kriskras met auto’s en vrachtverkeer worden gekruist. Dat kon en moest veel beter en veiliger, waarbij het stadsbestuur de daad bij het woord wist te voegen.”

“De situatie aan de schoolpoorten niet aanpakken, zou pas als een daad van een slechte huisvader kunnen worden omschreven.”

(CL)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.