Oppositie kaart gebrekkige communicatie van gemeentebestuur aan

De Lichterveldestraat met links bloemenzaak Petit Fleur, daar achter restaurant ’Bij Ma’ en aan de rechterkant de woning 43 waar het fietspad tot tegen de voordeur zou komen. Aan die rechterkant zouden 15 parkeerplaatsen verdwijnen.© IB
De Lichterveldestraat met links bloemenzaak Petit Fleur, daar achter restaurant ’Bij Ma’ en aan de rechterkant de woning 43 waar het fietspad tot tegen de voordeur zou komen. Aan die rechterkant zouden 15 parkeerplaatsen verdwijnen.© IB
Redactie KW

Oppositieraadsleden Chantal Vandevyvere (onafhankelijke) en Rudi Debusschere (Samenplus) vinden allebei dat het gemeentebestuur zowel de oppositie als de burgers soms onvoldoende informeert over bepaalde projecten. Chantal had het specifiek over de toekomstige aanleg van een middengeleider in de Lichterveldestraat in Koolskamp, Rudi over het inzagerecht in het dossier Prinsendreef.

Drie handelaars uit de Lichteryerveldestraat in Koolskamp, bloemenzaak Petite Fleur, restaurant ‘Bij Ma’ en honden ‘Beauty Center Scinto’, zijn op zijn minst gezegd niet gelukkig met de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om daar een middengeleider aan te leggen en vooral omdat daar 15 parkeerplaatsen zullen verdwijnen rechtover of vóór hun zaak.

“Die handelaars zijn volgens mij door het gemeentebestuur niet of onvoldoende geïnformeerd over de laatste plannen van het AWV, die al op 7 juni klaar waren”, zei onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere op de gemeenteraadszitting van maandag laatst.

Op de hoogte sinds 2019

Volgens Chantal Vande Vyvere was er al in augustus 2019 een eerste vergadering met het AWV over het project Lichterveldestraat Koolskamp.

“Die middengeleider komt ter hoogte van de bocht in de Lichterveldestraat bij het binnenrijden van het centrum van Koolkamp en in de omgeving van genoemde handelszaken. De aanleg van die middengeleider werd trouwens ook al in de provinciale commissie verkeersveiligheid goedgekeurd. De gemeente wist dus dat er daar een 15-tal parkeerplaatsen zouden verdwijnen en dat dit uiteraard niet goed is voor die handelszaken. Ook het voetpad ter hoogte van die middengeleider zou moeten sneuvelen, zodat het fietspad tot tegen de voordeur van de woning 43, rechtover Petite Fleur, zou komen. Volgens het AWV stonden alle betrokken instanties achter die plannen.”

Leugen of nalatigheid?

Dat de gemeente pas op 15 juni weet had van de plannen klopt volgens Chantal niet. “Omdat schepen Krist Soenen, de aannemer, de politiecommissaris en mevrouw Parmentier van het AVW met de plannen in de hand op de bewuste plek in de straat al samenkwamen op 7 juni! De werken, die aanvankelijk begin augustus zouden starten werden nu verdaagd tot september. Maar die info werd nog altijd niet naar die zelfstandigen gecommuniceerd. Een leugen of nalatigheid van de gemeente? De communicatie gebeurde ook maar gedeeltelijk en niet officieel.”

“Schepen Krist Soenens liet ons indertijd weten dat er werken gepland waren maar vertelde ons dat de werken pas startten op de hoek van de woning nummer 43 en 41 en dat men van daaruit naar de bocht een middengeleider ging plaatsen. Dit zou voor ons geen grote hinder veroorzaken)”, vertellen Jurgen Claeys en Windy Vandeghinste van Petite-Fleur.

“Nu blijkt dat de werken al over de woning van woning 45 zullen beginnen en dat vanaf dat punt al de parkeerplaatsen zouden verdwijnen. En het fietspad tegen de woning van nummer 43 en 45 zou tegen de haag worden gebracht. Met het gevolg dat als onze overbuur zijn garagepoort zal openen, die over het fietspad zal draaien. Idem als hij aan zijn voordeur buitenkomt, zal hij meteen op het fietspad staan.”

Ook Ilse Platteeuw van Scinto zei dat ze pas nu een mail had gekregen van de gemeente dat die zou aandringen bij AWV om toch nog parkeerplaatsen te behouden. Dirk van restaurant ‘Mijn Ma’ zegt dat hij niet op de hoogte gebracht werd van de plannen. “Ondertussen vernam ik wel hoe het er uit zal zien. Geloof me, als ze die parkeerplaatsen wegnemen dan gaan hier drie zelfstandige handelaars failliet.”

Gemeente beslist niet

“De Lichterveldestraat (N35) is een gewestweg en daar beslist Vlaanderen en niet de gemeente over de werken”, zegt schepen van Openbare Werken Krist Soenens (Groep 82).

“Maar niemand kan ontkennen dat er daar op die plaats ‘iets’ moet gedaan worden voor meer verkeersveiligheid. Er gebeurden daar al te veel ongevallen: een vrachtwagen die in een huisgevel reed, geparkeerde wagens die te vaak aangereden worden (één bewoner moest in 10 jaar tijd 3 nieuwe wagens kopen omdat zijn wagen telkens ernstig beschadigd werd).”

“Het AWV opteert voor een middengeleider en dat is volgens de verkeersdeskundigen de beste oplossing. Handelaars waren al op de hoogte van de plannen en wisten dat er 15 parkeerplaatsen zullen verdwijnen. De gemeente gaat nu bij AWV aandringen om toch nog enkele parkeerplaatsen te behouden. Maar ik wil eer wel aan toevoegen dat hAWV de bewoners niet meer via mail of brief informeert over de werken. Alleen borden duiden dat aan.”

“Vandaar dat de gemeente de bewoners moet informeren”, vindt Chantal.

Inzagerecht

Rudi Debusschere (Samenplus) heeft vragen over het inzagerecht van de gemeenteraadsleden. “Meer bepaald over het dossier Prinsendreef dat 2 jaar geleden door het schepencollege werd opgestart”, zegt Rudi.

“In december van vorig jaar vroeg Chantal Vande Vyvere inzage in de plannen en dat werd toen goedgekeurd, onder voorbehoud dat ze die plannen niet zou openbaar maken. Nu krijg ik geen inzagerecht meer in dat dossier. Omdat het volgens het schepencollege om een voorontwerp gaat dat het bestuur nu nog niet kenbaar wil maken. Begrijpe wie kan!”

“Een dossier dat in december vorig jaar al klaar was en door een raadslid mocht ingekeken worden, is nu plots niet meer klaar voor inzage. Zijn alle raadsleden dan niet gelijk voor deze meerderheid? Of is men bang dat er zaken aan het licht zullen komen die het daglicht niet mogen zien?”

Inzagerecht na overleg schepencollege

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) repliceert dat het geen zin heeft een voorontwerp van een studiebureau in het openbaar te brengen. “Dat kan pas na overleg met het schepencollege en na eventuele aanpassing van het voorontwerp. Uit ervaring weet ik dat als we een voorontwerp laten inkijken, het gegarandeerd in de krant verschijnt nog vóór er in de gemeenteraad kan over gestemd worden. Het is beter eerst het plan te verfijnen en de opties te bekijken.”

“Voor Samenplus is die redenering niet oké”, repliceert Rudi Debusschere. “Als de plannen nog niet definitief zijn of nog ter discussie liggen, moet er nog geen inzagerecht zijn voor de gemeenteraadsleden”, zegt schepen Veronique Buyck (Groep 82). “Als er verschillende opties zijn in die plannen hebben we als gemeenteraadslid wel het recht die opties in te zien.”

Chantal Vande Vyvere zei na de gemeenteraadzitting dat ze het er wel moeilijk mee dat gemeenteraadsvoorzitter Hein Defour haar tussenkomsten al te vaak beperkte. “Ik heb toch het recht vrijuit te spreken en mijn punt duidelijk te maken!”, zei ze.

(IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.