Nieuwe zaal in Hertsberge kost 1.500.000 euro meer dan oorspronkelijk voorzien: “Niet alleen inflatie en duurdere grondstoffen, maar ook behoefte aan nog duurzamere maatregelen spelen een rol”

© GST
Redactie KW

De gemeente Oostkamp plant om een nieuwe zaal te bouwen in Hertsberge. Een noodzakelijke vervanging van zaal ’t Bulscampvelt, maar waar ook de Chiro Jongens en Chiro Meisjes onderdak krijgen en waarin een nieuwe ruimte voor de kinderopvang voorzien wordt.

In 2021 werd het concept vastgelegd en in 2022 werd dit architecturaal verder uitgewerkt. In het najaar van 2022 werd het dossier opgestart voor het aanstellen van een aannemer. Zoals verwacht ligt de kostprijs, in deze economische tijden, hoger dan de initiële raming. Ook de bewuste keuze om extra in te zetten op CO2-reducerende- en energiebesparende maatregelen draagt bij in de meerkost die nu voorligt. Voor de gemeente is dit echter een belangrijk project waardoor – mede dankzij de stabiele financiële toestand van de gemeente – beslist kan worden om toch door te gaan.

Het voorziene budget bedroeg 3.240.000 euro. Het dossier werd voor een eerste maal gepubliceerd op 16 september vorig jaar, maar bij de indiening van de offertes werd geen enkele regelmatige offerte ontvangen. Bij een tweede oproep werden op 28 november werden twee offertes ontvangen. De firma’s APK Construct NV en Bouw & Renovatie NV dienden beide een regelmatige offerte in. De inschrijvingsprijzen liggen echter hoger dan de vastgestelde raming, namelijk 45% tot 67% hoger. Met de bijkomende duurzaamheidsinvesteringen en de gevolgen van de huidige economische situatie, komt de uiteindelijke kost bij de aanstelling van een aannemer neer op 4.719.588,98 euro. Veel meer dan de 15% meerprijs die wettelijk voorzien is.

Slimme oplossingen

Zoals in detail uitgewerkt bij financiële gevolgen is er een tekort van 1.479.588,98 euro incl. btw op basis van de eventuele toewijzing. De gemeenteraad keurde de een bijkomend budget goed waardoor nu een aannemer aangesteld kan worden. De gemeente bekijkt compenserende maatregelen om de financiële impact te milderen, zoals het inbrengen in de S-Divisie van Farys, waardoor er voor de polyvalente zaal in een BTW-omgeving gewerkt zou kunnen worden wat waarschijnlijk 200.000 euro zal opleveren. Ook het perceel waarop nu het gebouw van de Chiro Meisjes staat, zal op termijn verkocht worden en zou 400.000 euro moeten opbrengen. Ook de ruimtes voor de kinderopvang zullen, gezien de evolutie op dat vlak in eerste instantie casco worden ingericht. Het zal nu aan de bevoegde diensten en het bestuur zijn om samen met de architect te zoeken naar slimme oplossingen tijdens het bouwproces om de kostprijs alsnog wat te reduceren

“Er is veel veranderd sinds de start van dit project. Niet alleen de inflatie en duurdere grondstoffen, maar ook de behoefte aan nog duurzamere maatregelen spelen een rol. De extra kost is hoog, dat steken we niet onder stoelen of banken. Net als elke goede huisvader moeten we daarom per project oordelen of de investering nog in verhouding staat tot het doel van het project. En moeten we uiteraard ook kijken of onze financiële toestand dit kan dragen. Dat is gelukkig het geval! Voor de lokale gemeenschap is dit een echt verbindend project. Het komt ook tegemoet aan een reële nood, ook voor de dagelijkse werking van de school. Ook het feit dat dit project een duurzame oplossing biedt voor vele nieuwe generaties, zorgt ervoor dat we dit werk ook echt willen uitvoeren.”, besluit burgemeester Jan de Keyser. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.