Nieuwe debatregeling in gemeenteraad zorgt voor discussie: “Aanval op lokale democratie”

Redactie KW

Het zit er opnieuw bovenhands op in de Kortrijkse gemeenteraad. Onderwerp van discussie is deze keer een voorstelling tot aanpassing van het huishoudelijk reglement, met nieuwe regels voor wie wanneer mag spreken. “Een open oorlogsverklaring”, volgens Vlaams Belang. “Een eerste voorstel dat nog vatbaar is voor debat”, zegt de voorzitter van de gemeenteraad.

De leden van de Kortrijkse oppositie vinden al langer dat ze er voor spek en bonen bij zitten in de gemeenteraad. De drie oppositiepartijen, CD&V, Groen en Vlaams Belang, dienden daarover al een klacht in bij gouverneur Carl Decaluwé. De inhoud van die klachten gaat vrij breed. Maar het komt er in essentie op neer dat de oppositieleden vinden dat ze te weinig inspraak krijgen als er gedebatteerd wordt in de gemeenteraad. Decaluwé geeft hen daar soms deels gelijk in, maar het gaat vaak over kleine, technische puntjes. “Concrete uitspraken wil ik daar niet over doen. Al valt het wel op dat er wat meer klachten komen uit Kortrijkse hoek dan enkele jaren geleden”, aldus de gouverneur.

Herziening van reglement

Een aan het begin van de legislatuur beloofde herziening van het huishoudelijk reglement moest redding brengen. Daarin staat onder andere hoe raadsleden zich horen te gedragen en wie wanneer het woord mag nemen tijdens een gemeenteraad. Voorzitter van de gemeenteraad Helga Kints (Team Burgemeester) stuurde vorige week een eerste voorstel naar alle gemeenteraadsleden, maar dat viel niet bepaald in goede aarde. Vooral Vlaams Belang vindt enkele van de voorstellen er ver over.

“Tijdens het spel de regels veranderen, is nooit een teken van sterkte”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch in een persbericht. “Heel wat artikels worden herschreven waardoor de rechten van de gemeenteraadsleden worden ingeperkt. Een open oorlogsverklaring. Wat ons het meest tegen de borst stuit, is het voorstel tot afschaffen van de uitgebreide interpellaties. Men wil maximaal twee themadebatten per jaar toelaten”, aldus Vermeersch. Vandaag kan élk gemeenteraadslid een debat starten, nu moet dat volgens Vlaams Belang uitgaan van minstens een vierde van de raadsleden, dus minstens 11 raadsleden. “Een regel die geschreven is om het spreek- en initiatiefrecht van het Vlaams Belang met vijf gemeenteraadsleden compleet te blokkeren. Een regelrechte aanval op de lokale democratie.”

“Wel nog mogelijkheden tot debat”

Het document zelf lijkt dat echter tegen te spreken. Daarin staan immers nog steeds verschillende mogelijkheden beschreven voor raadsleden om tussen te komen. Gemeenteraadsvoorzitter Helga Kindt reageerde dan ook ontstemd op het persbericht van Vlaams Belang. “Het is niet de bedoeling dat we zulke debatten eerst in de media voeren”, zegt ze.

Bovendien klopt het volgens haar ook niet dat gemeenteraadsleden minder kans zullen hebben om tussen te komen op de gemeenteraad. “We hebben net proberen rekening te houden met de verzuchtingen die er waren en met de themadebatten een extra soort initiatiefrecht ingevoerd. De uitgebreide interpellaties blijven wel degelijk bestaan, ze veranderen alleen van naam. Bovendien heb ik in mijn bericht aan de raadsleden uitdrukkelijk vermeld dat er na het debat nog gesleuteld kon worden aan de nota. Ik heb écht geluisterd naar de oppositie”, besluit ze.

De andere oppositiepartijen reageren alvast een stuk milder dan het Vlaams Belang. Zij waren, in tegenstelling tot Vlaams Belang, woensdagavond aanwezig op een overleg van fractieleiders waar nog ruimte was voor debat. Vermeersch en zijn partijgenoten wilden er graag bij zijn, maar werden opgehouden in Brussel door een debat over de effectentaks.

Afsprakenkader

Groen en CD&V kunnen zich niet vinden in het huidige huishoudelijk reglement. “Dat werd goedgekeurd door de meerderheid, niet door de oppositie. Mijn hoop is dat we na een grondig debat tot een reglement zullen komen dat we allemaal kunnen goedkeuren”, aldus David Wemel (Groen). “Een huishoudelijk reglement is bovendien geen politiek document. Het is een afsprakenkader tussen de verschillende fracties. Dat Vlaams Belang en de burgemeester er een politiek instrument van willen maken, is bijzonder kwalijk.” Alle aanwezigen omschreven het overleg wel als constructief. Maar veel willen ze nog niet kwijt. Er is dan ook nog niets definitief besloten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.