N8 zorgt al decennialang voor controverse in Vleteren: “Na 50 jaar eindelijk op het goeie spoor”

De N8 wordt straks eindelijk onder handen genomen. (foto RVL)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

In Vleteren zorgt de N8 al decennialang voor controverse. Nu is er eindelijk een oplossing, al is niet iedereen daar onverdeeld gelukkig mee. “Wie heeft die idiote middenberm bedacht, waardoor we niet meer kunnen inhalen?”, sakkert burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“Waar ik wakker van lig, is de overname van alle bevoegdheden – zelfs alle macht – door de hogere ambtenarij”, aldus burgemeester Mourisse. “Een mooi voorbeeld is Stedebouw. En dan spreek ik nog niet over de traagheid van die besluitvorming. Waarom moet het zes jaar duren vooraleer een dossier gefinaliseerd wordt? Waarom moet het soms tien jaar duren vooraleer we een nieuw fietspad kunnen aanleggen?”

Probleem in Brussel

“Mochten alle steden en gemeenten die betrokken zijn in het dossier N8 zelf mogen beslissen, dan hadden we al lang een nieuwe en verkeersveilige N8 gehad. Maar nee, bij elke nieuwe minister van Mobiliteit en nieuw kabinet komen er nieuwe visies, nieuwe studiebureaus en wordt er herbegonnen vanaf nul. Maar met het dossier N8 zitten we nu eindelijk, na 50 jaar, op het goeie spoor.”

Stephan Mourisse. (foto RVL)
Stephan Mourisse. (foto RVL)

“Eindelijk heeft Brussel ingezien dat dergelijk dossier maar kan slagen als dit gebeurt in samenwerking met de lokale besturen. Eindelijk gaan we kunnen starten met de werken. Als Brussel tenminste de nodige budgetten zal vrijmaken. En natuurlijk zijn we niet volledig tevreden met de definitieve plannen. Wie heeft begot die idiote middenberm tussen Oostvleteren en Woesten bedacht, waardoor er niet meer kan ingehaald worden? Maar soit, we zijn bijzonder tevreden dat er nu eindelijk concrete plannen zijn.”

Ook bij oppositiepartij Vleteren Actief hoopt men vooral dat er vlug gestart kan worden met de werken. “Alle beslissingen zijn al genomen, waardoor er nog weinig veranderd kan worden”, aldus Franky Pluym. “Nu er eindelijk wat schot in de zaak komt, hopen we dat de werken vlug starten en dat dit ons brengt tot een verkeersveilige weg voor alle weggebruikers. Maar uiteindelijk gaat het ook over een gewestweg waarover we als gemeente toch heel weinig beslissingsrecht hebben. Wij als Vleteren Actief spitsen ons liever toe op gemeentelijk niveau, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de Kruisboomstraat.”

Fusie

Een ander heikel thema in Vleteren is de komst van eventueel verplichte fusies. Als kleine gemeente zou Vleteren gedwongen worden om samen te gaan met buurgemeenten. “Maar ik ben ervan overtuigd dat dat totaal geen oplossing is”, aldus burgemeester Mourisse.

“Opgaan in een groter geheel is altijd ten koste van de dienstverlening. Op vandaag heeft de Vleternaar rechtstreeks contact met het gemeentepersoneel. Bij een fusie zal diezelfde Vleternaar van het kastje naar de muur gestuurd worden door anonieme ambtenaren. En ik ben er mij van bewust dat, als we niet willen fusioneren, ze ons vanuit Brussel financieel droogleggen. Daarom proberen we onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden.”

Franky Pluym. (foto RVL)
Franky Pluym. (foto RVL)

Ook bij Vleteren Actief staan ze niet te springen voor een fusie. “Kleinschaligheid is altijd in het voordeel van de inwoners”, stelt ook Franky Pluym. “De veronderstelling dat Brussel ons financieel zal droogleggen indien er geen fusie plaatsvindt, dient misschien iets genuanceerd te worden.”

“Het is zo dat er vanuit de Vlaamse regering extra financiële steun komt bij een fusieoperatie. Ook al gaan er stemmen op tot verplichting, een fusie is nog steeds vrijwillig en een lokaal bestuur mag ervoor kiezen de gewone werking in stand te houden, maar dan komt er natuurlijk geen financiële impuls. Maar zolang er geen verplichting heerst: laat Vleteren op zichzelf actief.”

(AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.