Mobiliteitsplan beroert opnieuw de Pittemse gemeenteraad: “Waarom moet het zolang duren?”

Over een veilige schoolomgeving is reeds met de scholen samengezeten en zouden al bepaalde beslissingen genomen zijn. © JG
Redactie KW

Tijdens de voorbije Pittemse gemeenteraad op maandagavond 5 december stond onder meer de herziening van het participatietraject van het nieuwe mobiliteitsplan op de agenda. Oppositiepartij NPE was enerzijds blij met deze aanpassing, maar stelde zich toch nadrukkelijk vragen bij de termijn.

Het gemeentelijk mobiliteitsplan heeft de voorbij jaren reeds meerdere malen de gemeenteraad beroerd en deed dat tijdens de raadszitting van maandagavond 5 december opnieuw. Op de agenda stond immers de herziening van het participatietraject van dit plan. Oorspronkelijk werd beslist om bij de uitwerking van het plan inspraak te verlenen aan de diverse adviesraden van de gemeente, het plan ter inzage te leggen voor de bewoners en het tot slot voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd nu echter beslist om de participatie uit te breiden en de gehele bevolking de mogelijkheid te geven om zijn zeg te doen, zodat een breder draagvlak voor het plan kan bereikt worden.

Twee fasen

Binnen het traject zal de consultatie in twee fasen doorgaan. Tijdens de uitwerkingsfase, zeg maar het onderzoeksgedeelte, zullen gesprekstafels georganiseerd worden rond bepaalde thema’s zoals circulatie, fietszones of een veilige schoolomgeving. Hierbij zullen naast de adviesraden ook alle geïnteresseerden van de gemeente uitgenodigd worden. Dit zou in de loop van januari 2023 doorgaan. Daarna zou dan het plan concreet uitgewerkt worden, waarbij bijvoorbeeld proefopstellingen in bepaalde straten zouden uitgevoerd worden om knelpunten te bekijken. In april / mei van volgend jaar zou in een tweede fase dan een laagdrempelige infomarkt doorgaan, waarop via infopanelen en filmpjes de beslissing rond de diverse thema’s zouden voorgesteld worden. Het gaat hier om de schoolroutes- en omgevingen, de herinrichting van de Markt, De omgang met zwaar vervoer, enz. Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) gaf nog aan dat, in samenwerking met de WVI, reeds een heel traject doorlopen is en dat bepaalde probleempunten reeds een gedeeltelijke of volledig oplossing hebben. Er werd ook al met de scholen, de politie en de brandweer samen gezeten en ook hier werden al bepaalde beslissingen genomen.

Te traag en te laat

Oppositieraadslid Andres Vandewalle (NPE) wou hier toch enige kanttekeningen bij plaatsen. “We zijn uiteraard blij dat het bredere publiek gehoord zal worden, maar we vragen ons ook nu weer af waarom alles zo lang moet duren. Jaren geleden werd reeds aangekondigd dat er aan het plan gewerkt werd en telkens weer werd beloofd dat het er ging komen. Vorig jaar nog werd aan de raad meegedeeld dat enkel de adviesraden gingen gehoord worden en nu wordt opeens beslist een volledig nieuw participatietraject in te voeren. Als ik het zo hoor zal het plan er tegen het verlof misschien zijn, maar zal in 2023 weinig te zien zijn van de maatregelen. Ik herhaal dus wat we vanuit onze fractie al meerdere keren aangaven : alles verloopt veel te traag en de beslissing om de burger te laten participeren komt veel te laat.”

Burgemeester Denis Fraeyman gaf hier antwoord op. “We hebben tot deze extra participatie besloten omdat de werking van bepaalde adviesraden op een zeer laag pitje staat. Daarnaast willen niet met een half afgewerkt plan komen, maar alle mogelijkheden en ideeën terdege onderzoeken. Tenslotte zullen bepaalde aanpassingen snel na de goedkeuring kunnen uitgevoerd worden en in het straatbeeld te zien zijn.” Oppositiepartij NPE nam nota van het besprokene, maar keurde dit agendapunt unaniem af.

JG

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier