Meerderheid en oppositie kibbelen over haalbaarheid geplande investeringen: Bezorgdheid over meerjarenplan

Schepen van Jeugd Michael Vandemeulebroecke bij de jeudlokalen op domein De Raveschoot. (foto JF)
Redactie KW

Het meerjarenplan van de gemeente zorgde op de laatste gemeenteraad voor erg verdeelde reacties bij meerderheid en oppositie. Er zijn nog heel wat investeringen gepland, ongeveer 10 miljoen in 2022 alleen. CD&V stelt zich vragen over de haalbaarheid hiervan. “Er zullen nog keuzes gemaakt moeten worden.” Het bestuur weerlegt dit. “Ondanks enkele financiële uitdagingen blijft Zulte gezond, we kunnen deze investeringen aan.”

Het Meerjarenplan 2020-2025 is zeer ambitieus. Zo wordt de gemeenteschool vervangen door een nieuwbouw, kostprijs 5 miljoen euro. “De meeste gebouwen worden afgebroken, ze zijn verouderd en voldoen niet meer aan de energienormen van vandaag,” legt burgemeester Simon Lagrange uit. “De huidige refter laten we staan en daarin komt een crèche. Verder komt er ook een nieuw gebouw op domein De Raveschoot waar KSA en Chiro Olsene, jeugdhuis ’t Sloef en de hondenclub allemaal een nieuw onderdak krijgen. De herontwikkeling van Lys Yarns is nog zo’n groot project, de voetbal van Machelen en Olsene krijgen elk een kunstgrasveld en de bouw van de fiets- en wandelbrug over de Leie zou kan hopelijk eind 2022 starten. Daarnaast zijn er ook nog enkele wegenwerken gepland zoals het afwerken van de fietssnelweg tussen Zulte en Deinze. Het laatste stukje hiervan op Zults grondgebied zullen we weldra aanleggen, tussen de Meylegemstraat en de Kruishoutemstraat in Machelen.”

Alarmerende taal

CD&V is niet overtuigd dat al deze investeringen verwezenlijkt zullen geraken tegen 2025. “80% van de investeringen moet nog uitgevoerd worden,” zegt fractievoorzitter Sally Cosyns. “Op de voorbereidende commissie voor de gemeenteraad sprak de financieel directeur heel alarmerende taal. Op basis van de huidige cijfers kunnen we niet zonder nieuwe leningen en dan stijgt de schuldenlast per inwoner van 664 euro naar 919 euro. Er zal zeker één groot project uitgesteld moeten worden.”

Overschotten zullen waarschijnlijk veel groter zijn dan wat nu becijferd is

“Met onze huidige financiële situatie en belastingen kunnen we deze investeringen perfect aan,” repliceert de burgemeester. “Een begroting wordt altijd heel voorzichtig opgemaakt, dat is nodig om rekening te houden met onverwachte zaken, maar waarschijnlijk zullen de overschotten veel groter zijn dan wat nu becijferd is. Daarom voorzien we in 2023 mogelijk een nieuwe lening maar het is nog niet zeker dat we die nodig zullen hebben. Zelfs dan nog zal de schuldgraad per inwoner onder die van 2013 blijven. We zullen dus geen keuzes moeten maken in de projecten, we zullen in alle projecten zeker grote stappen zetten voor 2025. In praktijk zal het ene uiteraard wat sneller gaan dan het andere. Hoe minder externe partners of subsidiedossiers er mee gemoeid zijn, hoe sneller het project kan gaan.”

Scharniermoment

Nog een grote kost is de uitbreiding van het personeelsbestand van de gemeente met 11 extra fulltime medewerkers.

De werkdruk, nog verergerd door de coronacrisis, is er veel te hoog. Volgens CD&V is het nog maar de vraag of de personeelsuitbreiding het probleem zal oplossen. “Het personeel heeft maanden geleden al aan de alarmbel getrokken. De werkdruk is te hoog en er is veel uitval door ziekte of burn-out. Er is een intern probleem. Zelfs al komt er 20 man bij, als de interne structuur niet verandert, dan haalt het niks uit. Topambtenaren spreken van een scharniermoment en sluiten zelfs een samenwerking met externe partners niet uit.”

Externe audit

De vraag om een externe audit hierover botste op een njet van de meerderheid, die wel uitpakt met betere arbeidsvoorwaarden voor haar medewerkers.

“Vanaf 1 januari zal men onbeperkt anciënniteit kunnen meenemen vanuit de privésector, via mail kunnen solliciteren in plaats van met een aangetekende brief en maken medewerkers al na twee jaar kans op promotie in plaats van vier jaar,” somt burgemeester Lagrange op. Die laatste maatregelen kunnen wel op de goedkeuring rekenen van de oppositie. “Het is goed dat we Zulte met deze voorwaarden concurrentieel maken met de omliggende gemeenten,” besluit fractievoorzitter Sally Cosyns. (JF)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.