Kopzorgen rond vergrijzing en betaalbaar wonen in Knokke-Heist

Gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA). (foto Belga) © BELGA
Piet De Ville
Piet De Ville Medewerker KW

Het is goed leven in Knokke-Heist, maar volgens de oppositie is het een steeds kleinere groep Knokke-Heistse gezinnen die het zich kan permitteren. “De woningprijzen swingen nog altijd de pan uit waardoor jonge mensen wegtrekken en de vergrijzing zich sterker doorzet”, klinkt het.

Zoals je in de eerste aflevering van onze gemeenterapport kon lezen kreeg het gemeentebestuur halfweg de legislatuur van ons een behoorlijk goed rapport. Het is bestuur is bijzonder ambitieus en realiseert in grote mate ook de doelstellingen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bekommernissen zijn bij de Knokke-Heistenaars. Zo blijft de betaalbaarheid van de woningen in een gemeente met heel wat tweedeverblijvers een heikel punt.

“Ons inwonersaantal daalt, jeugd en jonge gezinnen trekken weg. We hebben vandaag meer woningen van tweedeverblijvers dan woningen voor inwoners”, zegt gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA). “Het wordt voor de middenklasse steeds moeilijker om een woning te kopen of te huren.”

“Nochtans vormen zij hier ons kostbaar weefsel. Ze werken hier, nemen deel aan het verenigingsleven, zorgen voor kinderen, jeugd en bloeiende scholen. In deze legislatuur werd wel al een aanzet gegeven voor meer betaalbaarheid en onder impuls van N-VA handhaaft men nu de regelgeving ruimtelijke ordening en toeristische logies in dorpskernen. Dat is positief maar er zal toch nog meer nodig zijn om tij te keren.”

Dure woningen

“Wij pleiten alvast voor een co-housing project in onze gemeente. Dat kan een eerste opstap zijn voor starters. Die starters en die inwoners hebben we ook nodig voor onze tewerkstelling in horeca en middenstand, die de ruggengraat van onze economie vormen. Die moet ondersteund worden. Daarom blijven we ook pleiten voor een toeristische spreiding het hele jaar door met een vernieuwd casino kursaal als belangrijke aantrekking.”

Gemeenteraadslid Luc Lierman (Groen/Vooruit) toont zich ook kritisch: “Aan het probleem van de dure woningen werd jarenlang niets gedaan, pas de jongste jaren wordt er een aanzet gegeven maar het is toch vooral windowdressing. Te weinig en te laat. Er werd vaak verwezen naar de ‘betaalbare woningen’ die er zullen komen in de nieuwe Keuvelwijk maar dit project is nog verre van concreet. Bovendien zullen die woningen, met de BTW erin, meer dan 400.000 euro gaan kosten. Dus dat is enkel voor heel goed verdienende tweeverdieners”, zegt raadslid Lierman. “En zo zet het probleem van de vergrijzing zich maar door. Nochtans heeft de gemeente middelen genoeg, meer dan andere gemeenten, om dit tegen te gaan door bepaalde gronden te reserveren voor écht betaalbare woningen voor de eigen gezinnen.”

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). (foto Belga)
Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). (foto Belga) © BELGA

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) weerlegt de kritiek. “Wat project Keuvelwijk betreft zijn alle voorbereidingen voor het ruimtelijke uitvoeringsplan afgerond en de start van de effectieve procedure is maart 2022. Keuvelwijk is trouwens een privaat project waar wij als overheid op aandringen om betaalbare woningen mee te nemen in het project”, stelt de burgemeester.

“Op basis van berekeningen die zijn gedaan gaan er rijwoningen met 2 bouwlagen en 3 slaapkamers komen voor ongeveer 350.000 euro. In een volledig commerciële logica zou het op die locatie minstens het dubbele zijn. Bedoeling is om tegen 2028 ongeveer 1.500 betaalbare woningen op de markt te brengen waar harde voorwaarden aan zullen verbonden zijn, zoals voor jonge gezinnen, domicilieplicht, geen eigenaar zijn van een andere eigendomsstructuur en het minstens minimum 20 jaar behouden.”

(PDV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier