Is partnerliefde gemeenten over?

Het ziet er naar uit dat de liefde voor de Duitse partnergemeente Wetter sterkt bekoeld is. Dit leiden we af uit het feit dat tijdens de jongste gemeenteraad het reglement voor projectwerking in het kader van de verbroedering met Wetter wordt opgeheven.

De verbroederingsactiviteiten met het Duitse Wetter staan al jaren op een heel laag pitje.© (Foto CLY)
De verbroederingsactiviteiten met het Duitse Wetter staan al jaren op een heel laag pitje.© (Foto CLY)

Volgens de burgemeester Luc Derudder wordt er gewoon geen gebruik meer gemaakt van de ter beschikking gestelde subsidies voor het organiseren van activiteiten in het kader van de verbroedering. De samenwerking met het Duitse Wetter (Hessen) stamt al uit1976. De Duitse gemeente telt 9.781 inwoners wat een paar duizend meer is dan Oostrozebeke. De verbroederingsactiviteiten vonden in het verleden afwisselend plaats in Oostrozebeke en Wetter. Onder de burgemeesters wijlen Lieven Demedts en Jean-Marie Bonte was er geregeld sprake van een uitwisseling.

Maar in de jongste vijf jaar werd er nog nauwelijks over Wetter gesproken. Volgens schepen Jacques Goemaere zijn de verbroederingsbanden met Wetter zeker niet doorgeknipt. “Het is zeker niet de bedoeling dat de gemeente de verbroederingsactiviteiten met Wetter stopzet. Integendeel zelfs: wie initiatieven opzet met Wetter, kan nog altijd genieten van een subsidie. Vroeger was er een specifiek reglement dat enkel betrekking had op de activiteiten met Wetter. In mei 2019 keurde de gemeenteraad evenwel een buitengewone subsidie aan verenigingen toe. Activiteiten in het kader van de verbroedering met Wetter maken daar deel van uit.”

Logistieke hulp

“Een paar jaar geleden waren de contacten met Wetter inderdaad veel intensiever”, geeft schepen Goemaere toe. “Verenigingen als Die Rooselaer, Terpsichore, harmonie Sint Cecilia, Showkorps, Cascade… maar ook andere sport- , jeugd- en cultuurverenigingen organiseerden vaak uitwisselingsprojecten. De jongste jaren is het aantal verbroederingsactiviteiten verminderd, maar wat niet is kan snel terugkeren. Daarom deze duidelijke afspraak: als een vereniging een project met Wetter organiseert, kan ze nog altijd rekenen op steun van de gemeente. Activiteiten met Wetter groeiden meestal vanuit de verenigingen. Voor administratieve en logistieke hulp kunnen ze rekenen op de diensten van cultuur en vrije tijd. Ook de gemeente zelf blijft geïnteresseerd in de voortzetting van het partnerschap. Voor de nabije toekomst staan er geen concrete initiatieven op stapel. Hopelijk wordt de toestand vlug weer normaal. Misschien kan er een stevige Oostrozebeekse delegatie naar de Grenzengangfeesten in 2022 in Wetter afzakken. Bij de activiteiten in het kader van de verbroedering worden de inwoners tijdig betrokken zoals dat ook in het verleden het geval was.”

(JC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.